h

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

3 december 2012

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De nieuwe Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is een nieuw regionaal orgaan, een zogenaamd Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De honderden ambtenaren die deze dienst gaan vormen, komen uit de aangesloten gemeenten, waaronder Zaanstad. Ze gaan kantoor houden in Zaandam. Dit werd in de Zaanse raad op 29 november besproken. Hierover sprak ftractievoorzitter Patrick Zoomermeijer namens de SP deze bijdrage uit.

Opgesteld door steunfractielid Carla Schuddeboom (behalve de opmerking over de parkeerautomaten)

Veel werk is al verricht en veel moet nog nader worden uitgewerkt. Dat kan ook niet anders bij zo’n grote fusieoperatie richting een bedrijfsmatig model. Met een nog uit te werken ‘producten-diensten catalogus’ met beschrijvingen en bijbehorende prijzen. En met een kunstmatige scheiding tussen de rollen van eigenaar en opdrachtgever van de deelnemende partijen (rollen die soms kunnen botsen) en van opdrachtnemer. Financiering op basis van output aan geleverde prestaties (afgenomen producten).

We hoeven alleen maar kennis te nemen van de plannen en de regeling en de financiële gevolgen vast te stellen. Toch hebben we nog wel een aantal opmerkingen:

Bij het Raadsvoorstel (pagina 3)
De stemverhouding in het Algemeen Bestuur is zo geregeld dat de provincie Noord-Holland en Amsterdam altijd 50% hebben en dat de andere 50% wordt verdeeld onder de andere gemeenten, ongeacht hoeveel dat er zijn. Zaanstad heeft nu 8% van de stemmen, daarmee is de invloed van de Zaanse raad beperkt (controlerend en kaderstellend). Dit, aldus de wethouder vorige week, om Amsterdam en de Provincie mee te krijgen.

Het is weer voorbeeld van een dienst die op afstand wordt gezet, weer een uitholling van de invloed van de democratisch gekozen raad. We weten in het geval van BaanStede hoe moeilijk zo'n organisatie kan zijn te besturen. Zolang het goed gaat, gaat het goed, gaat het fout, dan zijn onze ambtenaren onze ambtenaren niet meer.

Wat betreft de financiële gevolgen (hoofdstuk 6.7)
• Afgesproken is dat de overheadkosten niet hoger zullen worden dan 26.9% van het totaal. De deelnemende partners brengen 257 FTE, dus dat wordt in totaal maximaal 351 FTE. Is dat niet erg veel? Hoeveel managementlagen worden dat? Hoe kan het op die manier goedkoper worden? Hoe voorkomen dat hoeveel grootverdieners worden neergezet, zoals in de zorg nog steeds gebeurt?
• Er is sprake van een taakstellende begroting. Het is de bedoeling dat het effectiever en efficiënter wordt voor minder geld, dankzij deze operatie. Maar garanties dat het niet duurder wordt dan begroot kon de wethouder in niet geven. Helaas is dit soort operaties niet altijd een succes. Denk bijvoorbeeld aan de vorming van een regionale brandweer, die vervolgens weer ontvlochten moest worden. We hopen dat dat in dit geval niet gebeurt.

Bij Bedrijfsplan, versie 30 augustus 2012 (pagina 8)
Het valt ons op dat de centrale taak van de hele onderneming vrijwel niet aan de orde komt, alleen in de missie (bewaking en bevordering van kwaliteit van de fysieke leefomgeving en bijdragen aan de duurzame gezondheid en veiligheid van burger en ecosysteem).

Maar laat het duidelijk zijn: de SP juicht de professionalisering op zich van harte toe. Dat verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening. Als dit plan daaraan bijdraagt, zo zij het.

De benutting van het Railpoint Office door deze dienst en de honderden ambtenaren de hier komen werken zullen een mooie bijdrage leveren aan de lokale economie. Al is het maar via die verrotte nieuwe parkeerautomaten, die zoals bij mij net, voor drie keer kloten met het scherm en drie keer betalen één kaartje uitspugen.

U bent hier