h

Sta Op De Beslagvrije Voet

6 december 2012

Sta Op De Beslagvrije Voet

SP-raadslid Mart van der Kolk maakt zich ernstige zorgen over de zogenaamde ' beslagvrije voet' . De Nationale Ombudsman Alex Brennikmeijer startte een actie over dit onderwerp. Het televisieprogramma ' Kassa' zond een item hierover uit. Voor Mart van der Kolk reden genoeg om in de pen te klimmen. Hij schreef een brief aan het Wormerlandse college van Burgemeester en Wethouders.

Datum: 4 december 2012

Van: M van der Kolk

Aan: College van B&W te Wormerland

Onderwerp: Sta Op De Beslagvrije Voet

Geacht college,

In het Vara programma Kassa van zaterdag 24 november j.l kwam de beslagvrije voet voor huishoudens met schulden aan de orde. Op huishoudens met schulden met een beslagvrije voet mag namelijk geen beslag worden gelegd door deurwaarders. Deze beslagvrije voet is een bedrag dat bestaat uit 90% van het bijstandsinkomen, met een aanvulling voor de woonlasten.

Kassa onthulde dat de overgrote meerderheid van huishoudens met schulden niet van het bestaan van de beslagvrije voet op de hoogte zijn. Hierdoor wordt onterecht beslag gelegd op het inkomen van huishoudens, met of zonder kinderen die zonder dat inkomen niet kunnen eten,wonen of zelfs uit hun huis worden gezet. Zelfs ziekteverzekeringen kunnen deze gezinnen dan niet meer betalen met alle nare gevolgen van dien.

De landelijke ombudsman Alex Brenninkmeijer vertelde in het programma Kassa dat hij daarom de actie is begonnen: “Sta Op Beslagvrije Voet”. De ombudsman Brenninkmeijer vindt dat de gemeente de aangewezen instantie is om huishoudens met schulden bij te staan in het realiseren van de beslagvrije voet. Hij wees daarbij op het feit dat in de schuldhulp verlening van de gemeente, deze huishoudens met schulden vaak bekend zijn.

Hij benadrukte dat het ook voor de gemeente van groot belang is dat de beslagvrije voet wordt aangehouden bij huishoudens met schulden. Te voorzien is immers dat als bij mensen in de bijstand of bij schuldhulpverlening beslag wordt gelegd op hun inkomen onder de beslagvrije voet deze huishoudens hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen. Of dat deze huishoudens in de totale armoede terecht komen wat mogelijk als gevolg heeft dat de gemeente deze huishouden extra zal moeten opvangen.

Naar aanleiding van bovenstaande informatie heb ik de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de beslagvrije voet van 90% van het bijstandsinkomen aangevuld met woonlasten?

2. Heeft u ervaring of is u bekend dat er minima met schulden in onze gemeente geconfronteerd worden met deurwaarders die geen weet hebben van het recht op de beslagvrije voet?

3. Houdt de schuldhulpverlening van de gemeente Wormerland in het traject van aflossing volledig rekening met de beslagvrije voet?

4. Wat is uw plan van aanpak voor de minima met schulden in Wormerland om hun recht op de beslagvrije voet te realiseren?

Met vriendelijke groet;

M van der Kolk

Namens fractie SP Wormerland

U bent hier