h

SP over caravanstallingen

13 januari 2013

SP over caravanstallingen

Donderdag 10 januari sprak SP-steunfractielid Roland van Braam over de nota over caravanstallingen in Zaanstad.

Roland van BraamHet stallen van caravans in de open lucht zal voor veel agrarische bedrijven een mooie bijverdienste zijn. Want het agrarisch bedrijf is vaak niet bepaald winstgevend.

Al in 2004 heeft de SP-fractie aangegeven dat we bestaande caravanstallingen in principe willen legaliseren, maar we gaven wel aan dat dit slechts een begin was van de oplossing van het caravanstallingsprobleem. Wat de SP-fractie toen vooral zorgen baarde is dat het legaliseren van de bestaande caravanstallingen de weg vrij zou maken voor de vestiging van nog meer open caravanstallingen in de polders van Assendelft en Westzaan. Uit de beleidsnotitie blijkt nu ook dat het areaal aan illegale caravanstallingen in de loop der jaren verder toegenomen is.

Het vooruitschuiven van het probleem en de onzekerheid van de caravanbezitters en stallingeigenaren heeft lang geduurd.

De SP-fractie is altijd een groot voorstander van binnenstedelijk bouwen geweest en wil de buitengebieden ontzien. Om zo zijn landschappelijke waarden te behouden.

We willen graag willekeur en verdergaande verrommeling voorkomen. De consequentie van niet optreden tegen illegale caravanstalling is dat we geen ongewenste ontwikkelingen kunnen tegenhouden. Aan de andere kant moeten we proberen caravanstallingen die al heel lang staan te legaliseren. En in de limitatieve lijst wordt deze mogelijkheid geboden.

Heeft het college wel eens overwogen om caravans te stallen in leegstaande bedrijfsgebouwen? Misschien kan de stalling van de caravans gecombineerd worden met nieuwe maatschappelijke banen of leerwerkplekken?

De SP-fractie hoopte dat er met de beleidsnotitie een hoop duidelijkheid zou komen voor eigenaren van stallingen. Nu lijkt er, horende de insprekers, meer onduidelijk te zijn geworden. Dat kan niet de bedoeling zijn, we willen geen herhaling van de 'communicatieproblemen' rond de handhaving in Krommeniedijk.

U bent hier