h

Warme Truiendag

27 januari 2013

Warme Truiendag

Tekst: Hans Mandjes

Op vrijdag 8 februari wordt weer de jaarlijkse Warme Truiendag gehouden. Georganiseerd door het Klimaatverbond en geactiveerd door de website www.warmetruiendag.nl staan energiebesparingen en de overgang naar duurzame vormen van energie centraal.

In veel gemeenten, scholen en bedrijven zet men de verwarming twee graden lager. Want een besparing van twee graden verwarming geeft een besparing op de CO2 uitstoot van 7%. Onze aarde is er slecht aan toe, het gaat echt niet goed door opwarming, ontbossing en vervuiling.
Maar niet alleen het beperken van de CO2 uitstoot is belangrijk, onze energievoorraad (olie, kolen) is eindig, en de overstap naar duurzamere vormen van energie gaat langzaam. In ons land lopen wij achter bij de rest van Europa, wij zijn zo onderhand het vieste jongetje uit de Europese klas.
Windenergie wordt hier tegengewerkt, de initiatieven voor Zonne-energie komen voornamelijk van particulieren en niet van overheden.
Om overheden toch te stimuleren aandacht te geven aan duurzame vormen van energie en daarnaast royaal in te zetten op energiebesparingen reikt Milieudefensie Zaanstreek op 8 februari, om 9.00 uur, in het gemeentehuis van Wormerland, aan burgemeester Peter Tange en de wethouder van Milieu, Anna de Groot, een warme trui uit. Dit zal samen gaan met het verzoek om in
de gemeente klimaatbeleid tot een speerpunt te maken.

U bent hier