h

Een schone toekomst, ook in Zaanstad

13 februari 2013

Een schone toekomst, ook in Zaanstad

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Door economische crisis krijgt het milieu te weinig aandacht"

Onze reactie hierop:

We hebben niet alleen een economische crisis het hoofd te bieden. Op termijn dreigt ook een klimaatcrisis. Ons milieu wordt bedreigd en de zeespiegel zal stijgen, wat grote gevolgen kan hebben voor ons lage land. Het toekomstige tekort aan fossiele brandstoffen kan leiden tot mondiale conflicten. Tijd voor een stevig klimaatbeleid, met nadruk op energiebesparing en duurzame energie- en voedselproductie. Investeren in een duurzame economie en een groen belastingstelsel.

U bent hier