h

Leve de republiek!

6 februari 2013

Leve de republiek!

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Om Koninginnedag dit jaar voor burger en ondernemer in Zaanstad extra aantrekkelijk te maken moet de gemeente een actieve rol spelen"

(toevoeging redactie Stadsblad: 'Er is voor deze stelling gekozen omdat wij denken dat door de kroning veel Zaankanters naar Amsterdam gaan dit jaar. Dit zou een strop voor de lokale ondernemers kunnen zijn. Wij denken aan initiatieven als grote schermen op pleinen e.d.')

Onze reactie hierop:

Moet dan werkelijk álles worden afgemeten aan economisch gewin? Hebben we zo’n minderwaardigheidscomplex dat we in afgunst kijken naar grote broer Amsterdam? Laat het een dag van rust of feest zijn, of een dag voor de bekende rommelmarkt. Maar geen commercie, de winkels zijn al zo vaak open. Trouwens, vier liever de 1e mei, een dag van solidariteit. Dat hebben we harder nodig dan de achterhaalde traditie van de monarchie.

U bent hier