h

SP stelt vragen over voorzieningen station Krommenie-Assendelft

25 februari 2013

SP stelt vragen over voorzieningen station Krommenie-Assendelft

Namens de SP stelde steunfractielid Carla Schuddeboom zogenaamde schriftelijke vragen aan het college over de kale bedoening op station Krommenie.

Vragen over het comfort en de voorzieningen op het station Krommenie-Assendelft

Carla SchuddeboomOp 20 oktober 2005, 4 juli 2006 en 7 september 2006 heeft de raad besluiten genomen over het comfort en de voorzieningen van het nieuw te bouwen station Krommenie-Assendelft, die minimaal hetzelfde niveau moesten halen als die van het oude station

Op 13 maart 2009 stelde de SP een reeks schriftelijke vragen over het nieuwe station, onder andere:
1. "Is het college nog steeds van mening dat het comfort en het voorzieningenniveau van het nieuwe station minimaal van hetzelfde niveau moeten zijn als die van het oude station, zoals de raad herhaaldelijk heeft uitgesproken in 2006?"

In het bevestigende antwoord wijst wethouder Linnekamp op een kiosk voor kaartverkoop en kleine versnaperingen

De SP vroeg ook hoe het zat het met de horecagelegenheid op of nabij het station. Het antwoord was toen dat er nog werd gestudeerd op commerciƫle functies in het gebied, door de NS en de ontwikkelaars van Saendelft.

Aanleiding

Afgelopen 13 februari vond in de wachtruimte van het station Krommenie-Assendelft een speelse actie plaats om te wijzen op de treurige omstandigheden waaronder de reizigers op dit station moeten wachten op hun trein. Twee vaste klanten van de NS hadden de wachtruimte met kussentjes, een vuurtje en een schemerlamp omgetoverd in een soort grote huiskamer. De Krommeniese middenstand zorgde voor koffie en krentenbollen en de leerlingen van het TRIAS hadden koekjes gebakken. De bereidheid om aan deze spontane actie mee te doen was groot, ook onder de reizigers. Op menig zorgelijk, door de crisis getekend gezicht verscheen een glimlach en een petitie voor Prorail werd grif getekend.

Deze gebeurtenis is voor de SP aanleiding om het college de volgende vragen voor te leggen

Vragen van de fractie van de Socialistische Partij (SP)

Geacht college, in kader van Artikel 51 ontvangen wij graag van u antwoord op de volgende vragen:
1. Draagt het college kennis van de erbarmelijke omstandigheden waaronder reizigers op het station Krommenie-Assendelft moeten wachten op hun trein? Van het feit dat de wachtruimte aan alle kanten open is, de wind en de regen er dwars doorheen slaan en de plassen op de vloer staan als het regent? Weet het college wat de mening van de architect over deze situatie is?
2. Deelt het college onze mening dat het comfort en het voorzieningenniveau van dit station niet van hetzelfde niveau zijn als die het oude station (wachtruimte niet afgesloten, niet wind- en waterdicht, geen verwarmde kiosk, geen andere restauratie)?
3. Deelt het college onze mening dat het sluiten van de kiosk dit niveau extra omlaag heeft gehaald?
4. Kan het college de raad en de reizigers informeren over de redenen van de sluiting van deze kiosk?
5. Kan het college raad en reizigers informeren over de restauratie die ontwikkeld zou worden? Hoe komt het dat er nog niets is? Is er kans dat die er alsnog komt?
6. Wat kan en wil het college ondernemen om de situatie voor de wachtende reizigers te verbeteren, zodat de oude toezeggingen over comfort en voorzieningen alsnog gestand worden gedaan? Kan en wil het college bemiddelen voor de vestiging van een restauratie bij het station? Kan en wil het college samen met de architect Prorail benaderen om tot de nodige aanpassingen te komen?

U bent hier