h

Van de straat naar de raad

1 februari 2013

Van de straat naar de raad

Tekst: Henk Mak - Fractievoorzitter SP Wormerland

Een mooie titel als je de politiek ingaat met als oogmerk de ambitie, van bestuurswerk binnen de SP met veel beweging op straat, de symphatie van de mensen in je dorp winnen met gerichte akties en dan met een verkiezingsprogramma komen dat goed valt onder de bevolking, en gekozen worden. Met veel elan begin je aan een klus die je voor ogen hebt.

In Wormerland waren op dat moment, in 2010, de meningen over een "hot item" enorm verdeeld. Er moest een nieuw dorpscentrum komen en daar speelden wij, als bestuur van de SP Wormerland dankbaar op in. We maakten het als ons speerpunt van de verkiezingen en de signalen waren gunstig, we zouden zomaar op 2 zetels kunnen komen. Wie schetst onze, en ook anderen, hun verbazing dat we als nieuwe partij in Wormerland er met 3 zetels vandoor gingen. Nu moesten we aan een klus beginnen die we vol ambitie in ons programma hadden opgenomen, n.l. het Centrumplan.
Ook een lokale partij, Vereniging Liberaal Wormerland, had ingezet op het dorpscentrum en zij gingen van 3 naar 6 zetels in de raad. Daar alle andere partijen verloren waren we al gauw op elkaar aangewezen om een coalitie te vormen en na redelijk moeizame onderhandelingen kwam er een akkoord waar we beiden ons ei in kwijt konden.
Daar we in het college kwamen moesten we op zoek naar een wethouder en die werd gevonden in de persoon van Anna de Groot. Het grote werk nam een aanvang en we gingen vol enthousiasme van start.
Dat dit in het begin met vallen en opstaan ging was in de eerste periode onze onwennigheid met het raadswerk en het omgaan met voor en tegenstanders binnen en buiten de raad, maar als je eenmaal gesetteld bent is het een dankbare opdracht die je mee kreeg van de kiezers. Als je dan ook nog delen van het programma waar kunt maken is dat reden voor blijdschap en dankbaarheid dat je voor dit werk gekozen hebt.
Wat wil ik als raadslid nu beogen met dit betoog? Een oproep naar onze leden, sluit je aan, kom eens kijken bij vergaderingen, kom eens naar het gemeentehuis tijdens een raadsvergadering, en wie weet schuilt er ook in jou een bestuurder die meer wil dan alleen maar lid zijn, zoals ik al beschreef, het is mooi en dankbaar werk.
Wij, als fractie binnen de SP zien U graag terug tijdens een avond dat we in aktie zijn en wie weet misschien hebt U meer in U dan zelf verwacht.

U bent hier