h

Kadernota krijgt geen steun SP

8 juni 2013

Kadernota krijgt geen steun SP

De SP was donderdag 6 juni gedwongen tegen de Kadernota te stemmen. We hadden al moeite met de draconische bezuinigingen van 68,2 miljoen die dit college van PvdA, VVD, ZOG en GroenLinks braaf voor Den Haag uit willen voeren, we probeerden de afgelopen weken met werkbare compromissen en constructieve oplossingen voor dreigende kaalslag te komen. Daartoe diende de SP 9 moties en amendementen in.

Door Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter

Sociaal fonds

Patrick ZoomermeijerDaaronder een voorstel voor het opzetten van een sociaal investeringsfonds. Dit als sociale tegenhanger voor het 'gewone' investeringsfonds, waaruit stedelijke projecten ('stenen') worden gefinancierd. De SP investeert nu liever in mensen, en zou dus graag geld apart zetten om slecht Haags beleid te repareren. De SP brengt dit sociale alternatief al jaren naar voren in de debatten, samen met ROSA overigens, alleen deze keer had de SP een amendement geformuleerd waarin ook financiële dekking was gevonden voor het fonds. Want het is harder nodig dan ooit dat de gemeenteraad beleidsruimte (en dus zeggenschap) creëert voor eigen beleid, sociaal beleid.

Dit gaat dus verder dan de 'algemene reserve sociaal' die het college wil gebruiken om bijvoorbeeld kosten van meer aanvragen voor bijstand op te vangen. Op zich een goede maatregel, die de SP ook steunde, en die er volgens ons niet was gekomen zonder onze oppositie de afgelopen jaren. Maar daarmee bestrijd je de gevolgen van beleid, zonder het beleid zelf te veranderen. Een verdergaande stap is zelf beleid te bepalen, en daar had het sociaal investeringsfonds aan bij kunnen dragen. Helaas werd het SP-voorstel afgestemd.

Buurthuizen in gevaar

Ook deed de SP een voorstel om de voorgestelde bezuiniging ('zoekrichting') van maximaal 1,4 miljoen op welzijnswerk via het verzelfstandigen van buurthuizen te schrappen. Wij waren al niet overtuigd van het succes van de eerdere verzelfstandiging van onder andere De Peli9kaan en De Bovenkruier, maar de bezuiniging inboeken terwijl de visie op welzijnswerk nog niet besproken is, gaat te ver. Ook hier kregen we helaas geen meerderheid voor.

Tussen neus en lippen werd in het debat door het college aangegeven dat de bezuinigingen op de gemeente zelf de opdrachten voor de sociale werkvoorziening BaanStede ook zouden kunnen treffen. Weg waren alle pretenties over 'goed werkgeverschap'. BaanStede wordt het kind van de rekening.

Gevoel in je donder

De meerderheid van de raad, waaronder ook zelfverklaarde 'linkse' partijen als PvdA en GroenLinks mogen hiermee dan akkoord gaan, bij de SP trekken we een grens. Wij namen onze verantwoordelijkheid en vroegen ons af: zouden wij de Kadernota met deze bezuinigingen uit willen voeren als we als SP zelf in het college zaten? Nee dus! Dus stemden we tegen. Uit passie en omdat we nog gevoel in ons donder hebben en tenminste serieus willen werken aan een sociaal alternatief en aan verzet!

U bent hier