h

Kapitalisme leidt tot meer crisis

23 juni 2013

Kapitalisme leidt tot meer crisis

De economie staat op instorten. Mensen hebben steeds minder middelen om rond te komen. Werkloosheid, lagere lonen, hogere premies en huurverhogingen zijn een direct gevolg van een eenzijdig bezuinigingsbeleid. Het bezuiningsmedicijn dat in het verleden werd toegediend en de patiënt onnodig lang liet lijden wordt ook nu weer door de strot van de bevolking geduwd met crisis op crisis als gevolg. Gelaten lijkt dit door de bevolking te worden geaccepteerd...

Marx had gelijk!

Door Jos van der Horst en Fenna Feenstra, SP Dongeradeel (Friesland)

Wordt er systematisch aan ideologische hersenspoeling gedaan om de geesten rijp te krijgen voor een kapitalistische eenheidsstaat Europa? Wanneer neoliberale mantra’s het winnen van de logica dan moet dat zo zijn. Dan laten wij ons als speelbal de hoek in schoppen. Ten dienste van het Grootkapitaal.

Wie op woensdag 22 mei goed naar de rede van Friesland van Bernhard Wientjes geluisterd heeft en de artikelen in de regionale bladen daarover heeft gelezen hoorde het klaroengeschal van de heraut van dit (neoliberale) beleid. Globalisering is de trend van de laatste decennia, verkondigt hij; een trend die niet te stoppen is en ook niet gestopt moet worden. Dit leidt volgens Wientjes tot een tegenreactie. Een door de populistische partijen ingegeven terugtrekkende beweging tot ver achter de dijken. De leidraad is hierbij de angst voor de globalisering, angst dat de lonen zullen dalen en banen die verloren gaan. Kortom een race to the bottom. Deze angst is volgens Wientjes ongegrond. Hij stelt dan ook dat globalisering en het versterken van onze exportpositie er weer voor Nederland ongekende economische voorspoed in het verschiet ligt.

Wientjes’ relaas is zomaar een voorbeeld van neoliberale indoctrinatie. Zijn voorspelling wordt vanuit een blind geloof gelanceerd zonder enige realiteitszin. In het dagelijks leven worden we alle dagen geconfronteerd met de propaganda van het kapitalistische welvaartsdenken. Daarbij hoort ook de mantra dat er na het uitbreken van de crisis bezuinigd moet worden op de overheidsuitgaven. Maar hoe verkoop je de verhoging van het eigen risico in de zorg als de winsten van de zorgverzekeraars tot ongekende hoogten stijgen, ziekenhuizen winst maken, er gefraudeerd wordt met onnodige zorg en de directeuren van de zorginstellingen met enorme salarissen de deur uit lopen? Hoe verklaren we dat multinational bedrijven met maar drie man in en een kantoortje op de Zuidas nauwelijks belasting betalen, met als argument dat ze zoveel werkgelegenheid naar Nederland brengen? Hoe noemen we dat dan? Een race to the top? De (grote) bedrijven van meneer Wientjes bepalen de politiek in Europa met hun almachtige lobby en zorgen er voor dat alles omvangrijker wordt en dat de ene fusie na de andere er voor zorgt dat er weer een machtsblok ontstaat.
Deze omvangrijke lobby voor het grootkapitaal zorgt er voor dat de werknemers een speelbal worden van deze machtigen der aarde. Wie geld heeft koopt op wat noodlijdend is, zuigt het leeg en gooit de mensen die er werken op straat. Prins in Dokkum is daar een schoolvoorbeeld van.

Jaren geleden werd Nederland door Jan Marijnissen in zijn boek Tegenstemmen(1996) al gewaarschuwd voor de schaduwzijden van het ongebreidelde kapitalisme. Daarmee was hij een roepende in de woestijn die toenmalig VVD leider Bolkestein de opmerking ontlokte dat iedereen tegenwoordig liberaal was behalve Jan Marijnissen. Kortom de geesten worden nu ook weer rijp gemaakt voor nog meer marktwerking, nog meer loondumping, nog meer wegwerparbeid. Met als doel het verwerpelijke kapitalistische systeem, dat ons in deze crisis heeft gebracht, koste wat kost in de benen te houden.

(Ingezonden in de Leeuwarder Courant van 21 juni 2013)

U bent hier