h

SP stemt tegen transitieplan BaanStede

28 juni 2013

SP stemt tegen transitieplan BaanStede

Op donderdag 27 juni werd in de raad gesproken en uiteindelijk gesteld over het transitieplan voor de sociale werkvoorziening BaanStede. Omdat de SP principieel niet achter het uitgangspunt staat dat iedereen bij een reguliere werkgever in dienst moet en uiteindelijk de SP-motie om 5% van de arbeidsplaatsen bij de gemeente open te stellen voor SW'ers niet voldoende steun kreeg, stemden we uiteindelijk tegen het transitieplan. Ook de toekomst van de beschutte werkplekken is nog erg onzeker. Dat het college zelf geen concrete (meetbare) belofte wil doen over hoe zij SW'ers een kans willen geven op de huidige competitieve arbeidsmarkt, vonden we laf.

Door Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter

Patrick ZoomermeijerDe meeste partijen in de raad hebben zich de afgelopen tijd betrokken getoond bij de toekomst van de mensen van BaanStede. Er waren breedgedragen zorgen over de kans van slagen van de detachering van alle werknemers en het voortbestaan van de beschutte werkplekken bijvoorbeeld. Voor de SP is de toekomst van BaanStede altijd een zorg geweest, al jaren komen we bij de mensen van BaanStede op bezoek en we hebben ze met raad en daad terzijde gestaan toen ze het actiecomité oprichtten en 5.500 handtekeningen ophaalden en een alternatief plan voor de toekomst van hun sociale werkvoorziening bedachten.

Dit lijkt een voorlopig einde van een lange weg in de raad, maar het is geen einde aan de weg van en voor de mensen bij BaanStede, en geen einde aan onze verplichting als gemeente tegenover hen. ook zijn zijn onze inwoners, kiezers en achterban. En wat er nu ook gebeurt, het is nog niet over: de vakbonden, de ondernemingsraad en werknemers zullen zich roeren, en zullen daarin op ondersteuning van de SP blijven rekenen!

Over het transitieplan

Ondanks dat BaanStede de zogenaamde transitie (herstructurering) heeft verwerkt in haar meerjarenraming, lijkt BaanStede op een jaarlijks tekort van 2,1 miljoen in 2017 af te stevenen, waarvan 48% voor rekening van Zaanstad. Daarmee lijkt de aanname van dit college dat BaanStede op een tekort van ‘nul’ uit te moeten komen, niet realistisch te zijn geweest. Daarbij wordt door het college in bedekte termen aangegeven (‘aan de knoppen draaien’) dat er bezuinigd kan worden op de traject- en begeleidingsvergoeding. Daar is de SP absoluut niet voor, begeleiding is noodzakelijke voorwaarde voor welke detachering dan ook van kwetsbare mensen op de huidige competitieve arbeidsmarkt. Daarnaast geeft het college aan dat de haalbaarheid van bezuinigingen of hogere inkomsten onduidelijk zijn, zoals bij detacheringtarieven en begeleidingskosten.

Oftewel:
1. Het idee dat de sociale werkvoorziening de gemeente niets mag kosten is niet realistisch, en voor de SP overigens ook geen voorwaarde.
2. Meer bezuinigen om de tekorten te beperken zal de kwetsbare doelgroep direct raken.
3. Vele aannames zijn niet meer dan dat: aannames, zonder garantie voor de toekomst.

Op die vragen zijn de afgelopen weken tijdens het debat geen antwoorden gekomen. Sterker nog: de beantwoording van de wethouder viel ons tegen, en we hopen dat hij vanavond revanche neemt door met concrete voorbeelden en feiten onze twijfels weg te nemen. Dat de doorrekening van het alternatieve plan door de wethouder twee dagen geleden even tussen neus en lippen werd genoemd, vonden we op zijn zachtst gezegd niet netjes. Ik hrb daarvoor afgelopen dinsdag sterkere bewoordingen gebruikt, die nog steeds uitdrukken hoe wij ons bedonderd voelden.

Enige van onze twijfels worden ondervangen door moties die mede door de SP zijn ingediend, zoals die over de financiële risico's (uiteindelijk aangenomen), de vraag naar een uitvoeringsplan (idem) en toezicht vanuit de raad op de toekomstige detacheringsorganisatie. We hopen dan ook dat die worden aangenomen.

Gemeente, geef het goede voorbeeld!

In motie nummer 73, ingediend door SP, Rosa, de ChristenUnie, Trots en GroenLinks vragen wij de gemeente om te doen wat zij van het bedrijfsleven verwacht, namelijk mensen met een SW-indicatie aan het werk te helpen.

De tekst van de motie:
• Het een mooi en nastrevenswaardig ideaal is om mensen uit de sociale werkvoorziening zo veel mogelijk te detacheren naar echte banen
• Het een nog mooier ideaal is om mensen uit de sociale werkvoorziening te detacheren naar een baan die een echt salaris, boven het minimuminkomen, oplevert
• De gemeenten die samenwerken in BaanStede te kennen geven dat zij een voorbeeldfunctie moeten vervullen als werkgever

Draagt het College op om het goede voorbeeld te geven door in 2017 minimaal 5% van de eigen arbeidsplaatsen te laten vervullen door arbeidsgehandicapten.

U bent hier