h

Beschouwingen bezuinigingsraad

3 juli 2013

Beschouwingen bezuinigingsraad

SP-raadslid Hans Mandjes hield onderstaand verhaal over de bezuinigingen in zijn gemeente Wormerland.

De gemeente Wormerland moet bezuinigen. Het kabinet van PvdA en VVD – en overigens ook het vorige kabinet van CDA en VVD – heeft daarvoor uitgebreide plannen bedacht. Plannen die de gemeente nu ten uitvoer moet brengen. Aan gemeenten wordt de verantwoordelijkheid gegeven de drie decentralisaties uit te voeren. Natuurlijk lopen wij niet weg van onze verantwoordelijkheid dit te doen. Wij kunnen zo aantonen niet voor een kleintje vervaard te zijn.

Helaas komen met onze extra verantwoordelijkheden niet voldoende extra middelen naar ons toe. Het wordt een zware dobber om te doen wat we moeten doen en daarvoor te weinig geld te hebben.
Overigens gaat het niet alleen om de drie decentralisaties die gemeenten in zwaar weer brengen. Het gaat ook om het korten op het gemeentefonds en andere maatregelen.

Waarom hebben de achtereenvolgende kabinetten Rutte het niet beter gedaan? Waarom is er niet geïnvesteerd zodat er voldoende werk zou zijn? Waarom wordt een peperdure straaljager alsnog aangeschaft? Wie heeft die knotsgekke Fyra niet tijdig afgezegd? Waarom is de verspilling in de zorg niet eerder aangepakt? Waarom lopen bestuurders van door de overheid gefinancierde instellingen nog steeds met buitensporige beloningen weg? Allemaal zaken waarvoor de SP al lang gewaarschuwd heeft, maar waaraan de achtereenvolgende kabinetten Rutte niets gedaan hebben..

Inmiddels worden de bezuinigingen op het bordje gelegd van de mensen die zich in deze neoliberale maatschappij het minst kunnen handhaven. De mensen die niet kunnen meedoen aan de ratrace van meer, meer, meer. Omdat ze geen werk meer kunnen krijgen, omdat ze lichamelijk of geestelijk ziek zijn, omdat ze een handicap hebben, omdat ze oud zijn, omdat ze verstandelijk beperkt zijn ……………. Deze mensen worden vooral het slachtoffer van het regeringsbeleid van PvdA en VVD (overigens, de PVV en het CDA willen we ook niet ongenoemd laten) . En de gemeente mag als doorgeefluik aan de slag. Ook de gemeente Wormerland.

In Wormerland is gelukkig in de afgelopen jaren een uiterst verstandig financieel beleid gevoerd. Dit is niet alleen te danken aan het huidige college, maar ook aan het vorige. Dit financiële beleid stelt ons nu in staat het nog een jaartje langer ‘vol te houden’. Wij kunnen in deze gemeente dus de ergste bezuinigingen nog een jaartje min of meer uitstellen. Wij hebben beloofd goed voor onze inwoners te zorgen en dat kunnen wij in 2014 ook nog doen. Dit mét een sluitende begroting. Een jaartje uitstel om de zwaarste bezuinigingen alvast naar de inwoners door te schuiven is ook politiek zo gek nog niet. Wellicht zit er binnen een jaar een verstandiger kabinet en hoeven onze inwoners niet zo zwaar te lijden.
Misschien zit er binnen een jaar wel een kabinet dat wél wil investeren. Niet alleen in de bouw en de industrie maar óók in de zorg, óók in de sociale werkvoorziening en óók in de mensen die het zwaarst getroffen worden door dit kabinet. Een kabinet dat er door investeren weer voor zorgt dat de mensen een baan hebben tegen een behoorlijk loon.

U snapt het al. De SP gaat kiezen voor variant 2. Het sociale beleid blijft bij Variant 2 het best gewaarborgd en is passend binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. Immers, Variant 2 levert een sluitende begroting op.

Als wij de huidige regering mogen vertrouwen komt er binnenkort nog veel zwaarder weer voor hen die amper een paraplu hebben om te schuilen. Laten wij in Wormerland proberen om hen nog even uit het noodweer te houden nu het nog kan en hopen op betere tijden.

Ook in ons verkiezingsprogramma hadden wij veel aandacht voor een goed sociaal beleid en ons komende verkiezingsprogramma is daar wederom op gestoeld. Dat was en wordt onze belofte aan de inwoners.

De inwoners kunnen op ons rekenen.

U bent hier