h

28 september Zaanse protestmars tegen armoede!

30 augustus 2013

28 september Zaanse protestmars tegen armoede!

Wat doe je als je ontslagen wordt?
Wat doe als je je huur niet meer kan betalen?
Wat doe je als je moeder geen thuiszorg meer krijgt?
Wat doe je als je wanhopig bent en geen psychische hulp meer krijgt?
Wat doe als je illegaal bent en als misdadiger behandeld wordt?
Wat doe je als…

Afbraak

• Het sociale stelsel wordt afgebroken, door het bezuinigingsbeleid krijgen we: afbraak ontslagbescherming, vermindering van duur en hoogte van alle uitkeringen, ontslagen in de zorg, massaontslagen in de thuiszorg, minder verzorgingshuizen, afbraak van sociale werkplaatsen en de AWBZ,
• Er komen lagere inkomsten voor velen, hogere indirecte belastingen, hoge huren, twee jaar korter AOW,
• Psychische hulp wordt niet of nauwelijks meer verleend, voedselbanken krijgen tekorten, hulpverlening en opvang wordt minimaal of overgelaten aan mantelzorg,
• Gevolgen? Groeiende armoede, grote schulden, wanhoop, zelfmoorden.

LAAT JE HART SPREKEN - LOOP MEE IN DE PROTESTMARS - ZEG NEE TEGEN ARMOEDE

Om deze ontwikkelingen tegen te houden organiseren wij op 28 september in Zaanstad een vreedzame protestmars tegen de armoede. We hopen dat je de urgentie van het probleem inziet en dat je samen met ons wilt lopen in deze protestmars, want armoede raakt ons allemaal.

We vertrekken zaterdag 28 september om 13.00 uur vanaf de zuid-oostkant van het station Zaandam; we verzamelen bij de Icoon.

Sociale oplossingen

• Duidelijke koerswijziging: verzorgingsstaat van en voor mondige mensen,
• Democratie en openheid in elke instelling als regel en verplichting,
• Bedrijven verantwoordelijk voor bijdrage aan innovatie en know how, het vestigingsklimaat, milieuveiligheid, sociale investeringen en intern beloningssysteem,
• Opheffen belastingparadijs, aanpak lobbyisten en onjuiste reclame,
• Overheden en onderwijsinstellingen leveren kwaliteit en maatwerk,
• Toegankelijke en goede scholing voor iedereen,
• Zelfstandige positie van overheden t.o.v. opzichte van ondemocratische Europese en mondiale instanties (IMF, WTO, EU) en multi- en transnationals,
• Prioriteit bij overheid is algemeen belang (zorg, onderwijs, hulp, fysieke en sociale infrastructuur en een schone, veilige en gezonde omgeving),
• Inkomensafhankelijke zorgpremie,
• Betaalbare huurwoningen in bezit van lokale verenigingen,
• Nivellering via de belastingen door verhoging van de progressie; geen belastingvoordelen voor gevestigde bedrijven, alleen voor innovatieve en startende ondernemingen,
• Verplichte brede informatierondes als basis voor juridische structuurvisies,
• Uitbreiding van gemeentelijke schuldhulpverlening met bindend overleg bij incasso.

U bent hier