h

23 oktober ledenvergadering

10 oktober 2013

23 oktober ledenvergadering

Op 19 maart 2014 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook onze partij doet daar in Zaanstad aan mee. Het bestuur is al druk bezig met de voorbereidingen. Wij hebben op de woensdagavonden vanaf vorig jaar thema-avonden georganiseerd in Het BrandtWeer in Koog aan de Zaan waar alle leden een bijdrage aan hebben kunnen leveren.

Aan de hand van de discussies op deze thema-avonden is een conceptverkiezingsprogram-ma gemaakt dat wij op 23 oktober aan de leden voor willen leggen. Tevens wordt die avond de conceptkandidatenlijst gepresenteerd.

Het conceptverkiezingsprogramma zal rond 12 oktober aan alle leden waarvan een email adres bekend is per email worden opgestuurd, zodat alle leden inzage kunnen hebben in onze plannen. Voor de leden die geen email adres hebben of geen email hebben ontvangen en wel inzage willen hebben in het conceptverkiezingsprogramma bestaat de mogelijkheid om het per post aan u op te sturen. Indien gewenst kan een conceptverkiezingsprogramma door leden worden opgevraagd bij onze voorzitter Gabriela Molica via telefoonnummer 06 11624729. Bij haar kan ook de conceptkandidatenlijst worden opgevraagd.

Op de algemene ledenvergadering zal gestemd worden over het conceptverkiezingsprogramma, de conceptkandidatenlijst en eventuele amendementen.

Wij hopen zoveel mogelijk leden te mogen verwelkomen op woensdagavond 23 oktober om 20.00 uur in Wijkhuis Het BrandtWeer aan de Breestraat 110 in Koog aan de Zaan!

Bestuur SP Zaanstreek

U bent hier