h

SP: jongerenhuisvesting in stadskantoor

11 oktober 2013

SP: jongerenhuisvesting in stadskantoor

Rolabd van BraamDe stille hoop blijft dat de leegstaande kantoorruimte - vooral als het om redelijk nieuw gebouwde kantoren en nog te bouwen kantoorruimte gaat - gevuld zal worden met werknemers. Maar het is ook bijzonder ergerlijk dat er zo veel bedrijfsgebouwen leeg staan.

De SP is van mening dat de leegstand van kantoren een groot maatschappelijk probleem is maar bovendien kansen biedt om aan de grote vraag naar betaalbare ouderen-, studenten- en starterswoningen te voldoen. En met een wachttijd van ruim 8 jaar om in aanmerking te komen voor een betaalbare huurwoning is dit een buitenkans.

Rotterdam pakt de leegstand van kantoren door jaarlijks in de stad tien lege panden aan te wijzen voor herontwikkeling of verbouwing tot woningen, scholen, hotels, detailhandel of andere voorzieningen. De SP-fractie zou zeggen ...goed voorbeeld volgt?

De SP is van mening dat het college er alles aan moet doen wat binnen haar mogelijkheden ligt, om de regierol op te pakken om leegstand van bedrijven tegen te gaan. En dat lijkt te gebeuren bij het voormalige stadskantoor.

Maar de SP-fractie is benieuwd waarom er is gekozen voor 50% jongerenhuisvesting en niet bijvoorbeeld voor 60% of 70%? En hoeveel jongeren zouden erbij bieding B (minimaal 50% jongerenhuisvesting) gehuisvest kunnen worden?

Dus de SP hoopt dat bieding B het haalt waardoor de helft van het stadskantoor ingericht gaat worden voor jongeren huisvesting.

Opvallend was de houding van de fractievoorzitter van de PvdA, die zich voornamelijk zorgen maakt over overlast bij jongerenhuisvesting. Denkt de PvdA bij jongeren meteen aan overlast?

De SP vindt dat jongeren een kans verdienen om tegen een betaalbare woning te kunnen huren. Wij denken dan niet meteen in termen overlast, maar aan de kansen die het jongeren bied.

Dit was de bijdrage van steunfractielid Roland van Braam in het Zaans Beraad van 10 oktober.

U bent hier