h

SP wil experiment legale cannabisteelt

14 oktober 2013

SP wil experiment legale cannabisteelt

Roland van BraamDe SP vindt het een rare zaak dat de verkoop van wiet (cannabis) legaal is, maar de productie niet. Zo wordt de coffeeschop aan de voorkant gedoogd (en terecht!), maar vindt de levering van nieuwe voorraad aan de achterkant van dezelfde coffeeshop in illegaliteit plaats. Om het recreatieve gebruik van cannabis te decriminaliseren, stelde steunfractielid Roland van Braam namens de SP schriftelijke vragen aan het college.

Inleiding

De gemeente Utrecht heeft bij het Ministerie van Volksgezondheid ontheffing aangevraagd om een experiment te starten waarbij volwassenen via een gesloten clubmodel recreatief cannabis kunnen gebruiken en telen.

Het doel van het initiatief is om onnodige gezondheidsschade door onverantwoord cannabisgebruik tegen te gaan. Het gaat om een kleinschalig initiatief waarin de leden, voor eigen recreatief gebruik, door de club op verantwoorde, controleerbare manier geteelde cannabis gebruiken. Inmiddels is de stichting Social Cannabis Club Domstad (SCCD) opgericht. Als eerste stap dienen zij nu een aanvraag in ter verkrijging van een ontheffing van de verboden opgenomen in de Opiumwet. Deze ontheffing is nodig om te voorkomen dat wordt gehandeld in strijd met het verbod om cannabis te telen, zoals de Opiumwet nu nog bepaalt. Met deze ontheffing in de hand levert het telen van cannabis geen strafbaar feit op en kunnen de club noch de leden vervolgd worden door het Openbaar Ministerie.

Omdat het gaat om het vermijden van onnodige gezondheidsschade haalt de Social Cannabis Club Domstad (SCCD) met een ontheffing het hele proces van kweek tot en met kleinschalig recreatief gebruik uit de sfeer van het strafrecht. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat sinds ruim dertig jaar ten grondslag ligt aan het Nederlandse drugsbeleid. De gemeente Utrecht zal toezien op de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van de locatie.

Inmiddels heeft staatssecretaris Van Rijn via de pers laten weten dat hij het initiatief weinig kans geeft. De SP vind dit echter een zeer interessant initiatief en wil daarom onder vermelding van artikel 51 van het reglement van orde de volgende vragen stellen.

Vragen

1. Is het college het met de SP eens dat de Utrechtse proef waarbij een ontheffing van de Opiumwet is aangevraagd voor het kweken en recreatief gebruiken van cannabis door een speciaal opgerichte vereniging ook in Zaanstad navolging verdient?
2. Is het college bereid om de door Utrecht aangevraagde ontheffing van de Opiumwet voor deze proef te ondersteunen door een beroep op de minister van volksgezondheid te doen deze goed te keuren zodat ook andere gemeenten in het land kunnen leren van de uitkomsten?
3. Wat is de mening van het college over de argumentatie van staatssecretaris Van Rijn dat het initiatief weinig kans heeft? Is het college bereid hierover met de staatssecretaris in gesprek te gaan?

U bent hier