h

Buurthuizen verdienen méér steun

29 november 2013

Buurthuizen verdienen méér steun

Patrick ZoomermeijerHet is niet alleen dat we door regels verplicht zijn de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen zodat voor 1 januari aanstaande de gemeente Zaanstad vastlegt hoe zij de concurrentie tussen commerciële en de zogenaamde paracommerciële horeca, zoals het schenken van drank bij bijvoorbeeld sportverenigingen en buurthuizen, denkt te voorkomen. Grappig dat concurrentie, die in allerlei vormen en gedaanten in het huidige landelijke en gemeentelijke beleid de toon zet, nu opeens als iets ‘slechts’ wordt gezien, maar dit terzijde.

Door Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter

We bespreken deze APV ook met de achterliggende gedachte, zoals eerder verwoord door de burgemeester en de wethouder Welzijn, dat buurthuizen, wanneer verzelfstandigd, meer inkomsten kunnen generen middels het schenken van drank. Dát is waar deze wijziging van de APV eigenlijk om gaat vanavond.

En dat is volgens de SP op zich geen slechte zaak, integendeel. De reeds verzelfstandigde buurthuizen hebben hier ook zelf om gevraagd. En ze hebben enige weken terug ingesproken in deze zaal en aangeven waar de wijziging van de APV nog verbeterd kan worden. Zo hindert het de buurthuizen in hun exploitatie dat zij ook in de weekenden maar tot middernacht mogen schenken, zoals hier in het voorstel staat. En ze worden, als het was het koppelverkoop, gedwongen in bepaalde gevallen de commerciële horeca toe te laten als cateraar bij feesten en partijen. Gedwongen winkelnering, die de prijzen opdrijft, de organisatie van de feesten op afstand zet van de buurthuizen zelf en de buurthuizen een zeer belangrijke mogelijke inkomstenbron ontneemt. We hebben het hier niet over een bedreiging van de commerciële horeca, maar bescheiden feesten van lokale bewoners die dat het liefst voor een schappelijke prijs in hun lokale buurthuis organiseren. Een laagdrempelige sociale activiteit met de drankverkoop als bij-effect, niet andersom.

Omdat we als SP de wijziging van de APV kunnen steunen maar wel zien dat we de buurthuizen wat meer ruimte kunnen geven, hebben we samen met andere partijen hier amendementen over ingediend. We hopen dat het college die over wil nemen. Ze dragen immers bij aan de buurtfunctie van buurthuizen en vergroten hun inkomsten. De landelijke regels zijn zo minimaal dat er genoeg ruimte is om ze zó te interpreteren.

Waar de SP wél afstand van neemt, is de gedachtengang van het college dat de drankverkoop de bestaande en te verwachten tekorten op de exploitatie van de verzelfstandigde en nog te verzelfstandigen buurthuizen op kan lossen. In een enkel geval zal dat misschien lukken, maar het is absoluut onvoldoende, ook omdat expoliciet wordt gesteld dat buurthuizen dus niet mogen concurreren met de gewone horeca, en hun mogelijkheden dus beperkt zijn. Om de buurthuizen een kans te geven zal de gemeente ze, buiten deze wijziging van de APV om, ook nog moeten steunen met enige tienduizenden euro per buurthuis per jaar, willen ze kunnen overleven. Dat is nog steeds aanzienlijk minder dan er nu aan de buurthuizen door de gemeente wordt besteed, dus we rekenen op warme steun bij het debat over de uitwerking van de bezuinigingen op Welzijn!

Dit was de bijdrage van raadslid Patrick Zoomermeijer namens de SP-fractie op donderdag 28 november in het debat over de "Aanvulling APV met bepalingen paracommerciële horeca". Daarin worden ruimere mogelijkheden voor ondere buurthuizen om drank te schenken vastgelegd.

U bent hier