h

Regionalisering brandweer slechte zaak

24 november 2013

Regionalisering brandweer slechte zaak

Roland van BraamOp het Zaans Beraad van donderdag 21 november werd de regionalisering van de brandweer bespropken. De verschillende brandweerkorpsen in de regio moeten worden samengevoegd. Hierover werd de raad om een 'zienswijze' (akkoord of niet-akkoord) gevraagd. Onze woordvoerder Roland van Braam kon namens de SP geen akkoord geven voor de plannen.

Per 1 januari 2014 zal de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland getroffen zijn. De deelnemende gemeentes zijn Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. Het treffen van deze gewijzigde gemeenschappelijke regeling is een wettelijke plicht op grond van de Wet veiligheidsregio's.

Al eerder heb ik mij kritisch geuit over de regionalisering van onze brandweer. Uit een door door de SP gehouden onderzoek (in PDF) van augustus 2011 blijkt dat 81% van de brandweermensen deze regionalisering niet ziet zitten omdat het leidt tot gevaar voor burgers en personeel en ten koste gaat van de kwaliteit van de brandweer. En ruim een derde van alle brandweermensen betwijfelt of ze bij de brandweer blijft. Dit onderzoek is door de SP gedaan onder ruim 3.500 brandweermensen.

De Zaanse brandweer draait grotendeels op vrijwilligers en vooral die dreigen af te haken. De eisen die aan vrijwilligers worden gesteld worden steeds groter. Ook de schaalvergroting (regionalisering) van de brandweer heeft veel kwaad bloed gezet. Volgens brandweermensen heeft dit de afstand tussen leiding en werkvloer vergroot en leidt het tot minder betrokkenheid van het personeel. Ook de gedwongen aanwezigheid op de kazernes (kazernering) zien vrijwilligers niet zitten. Vrijwilligers vrezen dat zij het brandweerwerk steeds minder kunnen combineren met het gezin en met hun werk.

Ook kost deze regionalisering de Gemeente Zaanstad 1,3 miljoen euro. En daar komt nog een een nadeel op de eerste 3 jaren van respectievelijk ca. € 0,29 mln. (2014), € 0,41 mln. (2015) en €0,28 mln. (2016). De financiële effecten hiervan zullen we terugzien bij de Kadernota 2015 en de Burap 2014.

Kortom, dat nadeel moet ergens vandaan gehaald worden en we weten allemaal wat dit college met cultuur doet, met onze sociale voorzieningen, met BaanStede en met onze buurthuizen. Voor mij een reden om een negatieve zienswijze te geven om later weer dit nadeel bij genoemde instellingen te halen.

U bent hier