h

SP-raadsleden blij met eerste fase dorpscentrum

10 november 2013

SP-raadsleden blij met eerste fase dorpscentrum

De SP fractie die samen met VLW een coalitie vormt sinds 2010 in de gemeenteraad van Wormerland is zoals u zult begrijpen zeer tevreden met de opening op 21 november a.s. van de eerste fase van het nieuwe dorpscentrum van Wormerland. Het vernieuwen van het dorpscentrum is namelijk een punt uit ons coalitie akkoord met VLW van 2010-2014.

En zoals u allen weet is over de vernieuwing van het winkelcentrum eerder vele jaren lang gesproken, echter zonder resultaat.
Er zijn in die jaren vele meningen gepasseerd zowel vanuit de bevolking als door diverse belangengroepen en ook in de afgelopen gemeenteraadsperiode waar wij als SP fractie deel vanuit maken zijn hier de nodige woorden over gesproken door voor en tegenstanders.
Maar gelukkig heeft het gezonde verstand (bijna) iedereen doen inzien dat niemand gebaat is met eindeloos gepraat. Er moesten knopen doorgehakt worden voor de VOMAR, maar zeker ook voor alle andere ondernemers die in of om het huidige winkelcentrum gevestigd zijn.
Ondernemers die volgens mij niet langer gebaat zouden zijn bij een aanhoudende onzekerheid omtrent het dorpscentrum zoals afgelopen jaren lang wel het geval is geweest.
En natuurlijk ook de inwoners van Wormerland zij verdienen zo langzamerhand een dorpscentrum dat tegemoet komt aan haar wensen. Zij zijn immers degene die er gebruik van gaan maken in de toekomst als ook fase B gerealiseerd zal zijn.
De SP Wormerland is er dan ook trots op dat zij net als de mensen uit de bouw die het eerste deel van het dorpscentrum hebben gebouwd haar steentje heeft bijdragen aan het realiseren van het nieuwe dorpscentrum.
Een dorpscentrum dat weer zal bruisen en dan niet door de champagne die ongetwijfeld zal vloeien tijdens de opening maar juist door de nieuwe ondernemers die zich gaan vestigen in en om het dorpscentrum van Wormerland.
Wij wensen alle gevestigde en nieuwe ondernemers nog vele jaren toe in en om het nieuwe dorpscentrum, en misschien staan wij als klant (de voor zowel als de tegenstanders) dan samen nog wel eens in de rij voor de kassa of ontmoeten we elkaar op de markt.

SP-raadslid Mart van der Kolk

U bent hier