h

Vragen over detachering werknemers BaanStede

6 november 2013

Vragen over detachering werknemers BaanStede

Patrick ZoomermeijerDe SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college over het bericht dat het bedrijf Agens de detachering van 150 mensen met een beperking van de sociale werkvooziening BaanStede gaat overnemen. De SP was fel tegenstander van de zogenaamde 'transitie' die een ordinaire bezuiniging is over de rug van kwetsbare mensen. Maar nu de plannen uitgevoerd willen we een vinger aan de pols houden, zodat de begeleiding van de werknemers op orde is en ze nergens toe worden gedwongen.

Door Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter

In een persbericht op de site van BaanStede van 30 oktober geeft het bestuur van BaanStede aan dat in het kader van het Transitieplan BaanStede 2013-2017 de detachering van 150 medewerkers uit wil laten voeren door het bedrijf Agens. Daar is ook een krantenartikel over verschenen in het NHD/Dagblad Zaanstreek. Daarin stelt vakbondsbestuurder Paul Lempens terechte vragen over ondere andere de begeleiding van de werknemers en hoe de keuze voor juist deze werknemers is gemaakt.

De SP en andere partijen hebben in de diverse debatten over het Transitieplan hun zorgen geuit over de toekomst van de werknemers van BaanStede. Het Transitieplan is nu in de uitvoeringsfase gekomen en de SP wil graag weten hoe de uitvoering verloopt. Vooral voor wat betreft de begeleiding van de werknemers met een SW-indicatie en de arbeidsvoorwaarden van al het personeel (ook de begeleiders en stafmedewerkers bijvoorbeeld).

De sociale werkvoorziening en het lot van hen die daarin werkzaam gaat de SP aan het hart. Daarom waren en zijn we ook zeer kritisch over het Transitieplan en de doelstelling om alle werknemers onder te brengen bij reguliere werkgevers. De raad heeft een krachtig signaal meegegeven aan de wethouder dat de uitwerking van de plannen zorgvuldig gebeurt, met oog voor wensen en (on)mogelijkheden van de werknemers. Nu het zover is gekomen, willen wij graag weten hoe er met de zorgvuldigheid en de gevolgen voor werknemers wordt omgesprongen.

Vragen aan college

  1. Welke ervaring heeft het bedrijf Agens met het begeleiden van mensen met een SW-indicatie?
  2. Hoe is bepaald welke medewerkers er worden overgedragen aan Agens?
  3. Hebben de betrokken werknemers hier nog een stem in, gaan ze vrijwillig naar Agens?
  4. Hoe is geregeld dat Agens rekening houdt met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de individuele werknemers, zodat er een echt geschikte werkplek kan worden gevonden?
  5. Hoe heeft Agens er in voorzien dat werknemers bij wie de detachering om welke reden dan ook niet lukt, toch passend werk te kunnen bieden?
  6. Hoe regelt Agens voor de werknemers met een SW-indicatie het vervoer naar de werkplek?
  7. Gaan er ook huidige begeleiders van BaanStede mee naar Agens? Blijven zij wellicht verbonden aan de werknemers met een SW-indicatie die zij nu al begeleiden?
  8. Als er werknemers zonder SW-indicatie (bijvoorbeeld begeleiders) overgaan naar Agens, wat betekent dit voor hun arbeidsvoorwaarden?

U bent hier