h

Werk werkt?

29 november 2013

Werk werkt?

Sonja van ElmptDonderdag 28 november hadden we dan het stuk Werk Werkt op de agenda in de gemeenteraad. Een rapportage over de effecten van het beleid van de gemeente op het gebied van de bijstand en armoedebestrijding. De titel belooft veel, maar of het ook echt werkt? De SP ziet liever echte banen!

Door Sonja van Elmpt, raadslid

Het beleid van de gemeente is helemaal gericht op het weer aan het werk krijgen van mensen in een uitkering. Op zich niet verkeerd natuurlijk maar daarbij gaat zij helemaal voorbij aan de huidige situatie van toenemende werkeloosheid, afnemende arbeidsplaatsen en bedrijven die failliet gaan.

Nergens in de stukken lees je iets van compassie met de mensen die nu ontslagen worden. Eerder   andersom. Maar met werkgevers wordt met fluwelen handschoenen omgegaan om ze maar te verleiden mensen aan te nemen die nu een uitkering hebben.

Uitkeringstrekker = lui?

Mensen die afhankelijk zijn of worden van de overheid voor een uitkering worden door de gemeente afgeschilderd als onwillige handophouders die eens een flinke stok achter de deur nodig hebben om eens iets te gaan doen. Er wordt fors ingezet op maatregelen om de instroom te beperken, mensen krijgen bijvoorbeeld een wachttijd van vier weken voor ze een uitkering kunnen aanvragen. Dit is nog geen landelijk beleid, maar PvdA-staatssecretaris Jette Kleinsma vond het Zaanse beleid zo'n goed idee dat ze dit wel landelijk in gaat voeren.  

Van mensen in een uitkering wordt een tegenprestatie gevraagd. Eigenlijk zegt de gemeente dan 'hup met je luie donder ga eens wat doen'.

Van werkgevers die misschien mensen zouden willen aannemen wordt niets geëist ze worden geholpen en verleid om mensen uit een uitkering aan te nemen. Er wordt ze werk uit handen genomen en subsidie gegeven op de salarissen. Er wordt geen druk uitgeoefend met een beroep op de maatschappelijke taak van werkgevers, maar uitsluitend vriendelijke verzoeken of ze alsjeblieft eens willen denken aan het aannemen van mensen in de bijstand.

'Werkgeversbenadering' werkt niet

En werkt die werkgeversbenadering? Wij vinden van niet. 160 mensen aan het werk, waarbij in het midden blijft hoe vast dat werk is vinden wij geen geweldig resultaat gezien alle inspanningen van de gemeente.

Nergens wordt in de stukken gerept over de toenemende armoede, over de steeds groter wordende groep mensen die in de schulden raken, over de groeiende groep klanten van de voedselbank en kledingzaak en wat de effecten zijn voor kinderen om op te groeien in armoede.
Of wat de gevolgen zijn voor langdurige werkeloosheid voor iemand zelfrespect.

De gevolgen van armoede, maar ook hoe groot de groep is, kan worden aangetoond met de armoedemonitor en wij pleiten dan ook in een motie op zo snel mogelijk uitvoeren van deze monitor. Volgens de gemeente bereiken we heel veel mensen in armoede, maar we kunnen dat nergens zien. Daarvoor is de armoedemonitor nodig. Uiteindelijk bleek de motie niet nodig. De wethouder zegde toe dat er uiterlijk in mei volgend jaar een armoedemonitor zal liggen.

Een andere toezegging was dat de gemeente de langdurigheidstoeslag zou blijven verstrekken zolang het nog mag. Ook deze vorm van ondersteuning voor de armsten onder ons dreigt door dit huidige kabinet met de PvdA te verdwijnen. Voorlopig dus nog steeds een mogelijkheid voor mensen die langdurig in armoede leven om een extraatje te krijgen van de gemeente.

Verder hadden we nog een motie over het invoeren van een stadspas of iets dergelijks dat mensen in armoede in staat kan stellen deel te nemen aan sociaal culturele activiteiten. Dit voorstel kreeg steun hoewel niet in de vorm van een stadspas maar als een digitale variant.. We zullen een vinger aan de pols houden om te zien of dat voldoende zal zijn.

Sociale wijkteams dankzij SP niet gebruikt voor fraudebestrijding

Een klein onderdeel van de rapportage ging over de sociale wijkteams en de rol die ze moeten gaan spelen bij besluiten over uitkeringen en fraude bestrijding. Wij hebben deze gelegenheid aangegrepen om een motie te maken om dit onzalige idee te stoppen. Met een krappe meerderheid heeft deze motie het gehaald. Een heel belangrijke stap bij de ontwikkelingen van de sociale wijkteams.

We hebben uiteindelijk tegen de rapportage gestemd, maar toch belangrijke verbeteringen voor elkaar gekregen. Een mooi resultaat, maar we zullen allert moeten blijven!

U bent hier