h

De SP: samen met jou, ook in 2014!

29 december 2013

De SP: samen met jou, ook in 2014!

Deze tijd vraagt om de SP. Met de crisis, de werkloosheid, bezuinigingen, baanonzekerheid, uitgeknepen zorg, verkorten van de WW, bijstand tegen verplicht vrijwilligerswerk, hoge huren en onbetaalbare huizen... En vooral de doorgaande afbraak door rechtse partijen, ook in Zaanstad.

De SP is hard nodig, want de laatste kabinetten doen niets anders dan Nederland juist minder sociaal maken. Op het moment dat het economisch even minder gaat is het even ouderwetse als domme antwoord van de gevestigde politiek: bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Dan wordt er ineens niet geluisterd naar economen die bijna allemaal zeggen dat dit niet verstandig is. Dan wordt er ‘gewoon’ niets ontziend bezuinigd.

Niet op zinloze projecten als JSF-vliegtuigen en ook kiest men er niet voor om extra belasting te heffen op mega-salarissen of multinationals. Nee, als ze willen bezuinigen doen ze dat op voorzieningen voor gewone mensen. Dan is het ineens niet meer zeker dat je zorg krijgt als je die nodig hebt. Dan kun je ineens met je kinderen op straat komen als er een inkomen wegvalt. Dan kan het gebeuren dat je op de voedselbank bent aangewezen als je werkloos wordt en je lasten niet meer kunt betalen. De SP vindt het volstrekt onnodig en onaanvaardbaar dat dit soort noodsituaties ontstaan in een welvarend land als het onze.

Mensen die buiten de boot dreigen te vallen, die geef je een zwemvest en geen steen om hun nek. Dat is de insteek van de SP. In tijden van crisis, ontslagen en onzekerheid hoort de overheid zekerheid te bieden. De zekerheid dat je niet wordt vergeten, dat je met respect zult worden behandeld als het even niet mee zit en dat je kunt rekenen op de juiste zorg als dat nodig is. Als het economisch minder gaat en er keuzes moeten worden gemaakt, dan kiest de SP ervoor om de mensen met de minste kansen te steunen. Andere uitgaven zullen daar voor moeten wijken.

Dat heet solidariteit. Alleen met méér solidariteit kunnen we er voor zorgen dat iedereen een dak boven z’n hoofd heeft, eten op tafel, toegankelijke zorg en mee kan doen aan de samenleving. Dat maakt van Zaanstad een stad van kansen voor iedereen. Daar staat de SP in Zaanstad voor.

Blijf niet mokkend aan de kant staan, stel een daad en toon je moed!

Stem niet alleen op ons op 19 maart 2014, maar wordt actief en blijf samen met ons ook ná de verkiezingen in verzet tegen de doorgedraaide bezuinigingen. Hier in Zaanstad, maar ook tegen de bezuinigingen vanuit Den Haag. Het is gezamenlijke actie waarmee we onze gedroomde socialistische maatschappij vormgeven: een maatschappij gebaseerd op gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit! Een antwoord op neoliberale afbraak en de ‘ieder-voor-zich’-mentaliteit. Doe mee!

U bent hier