h

Veiligheid gaat niet alleen om repressie

14 december 2013

Veiligheid gaat niet alleen om repressie

Roland van BraamWaar we ons zorgen over maken in deze zogenaamde 'gebiedsscan' is de stijging  van het aantal gestoorde/overspannen personen. In het intergraal veiligheidsplan waren er in 2008 nog 262 meldingen en in 2011 464 meldingen. En nu in dit stuk blijkt in de periode mei 2012 tot april 2013 een stijging van maar liefst 16%. De SP fractie vindt dit toch wel alarmerend. Een duidelijk gevolg van bezuinigingen van dit kabinet . Instellingen krijgen minder budget en ook moeten dit soort patiënten een eigen bijdrage betalen om in aanmerking te komen voor zorg. Zo krijg je dus patiënten op straat!

Door Roland van Braam, steunfractielid

Uit deze gebiedsscan van dit beleidsstuk blijkt dat de politie en woningbouwcorporaties ervoor moeten zorgen dat ze aan 'de voorkant' van het probleem moeten komen. Ik mis in hierin de samenwerking met GGD. Maar is dit sowieso niet een beetje laat? Deze stijging is nu een tendens geworden en lijkt moeilijk te doorbreken.

De SP-fractie is benieuwd hoe de gemeente omgaat met deze bezuinigingsmaatregel die door dit kabinet over onze gemeente grenzen wordt neergelegd en hoe de wethouder deze tendens denkt te kunnen doorbreken.

We kunnen we in het stuk niks terug vinden over meldingen loverboys of stalking. Kan de wethouder aangeven waarom dit niet is meegenomen in het stuk?

Uit de gebiedsscan van de politie blijkt dat veel jeugdoverlast zich concentreerr rondom winkelcentra. De openingstijden en beschikbaarheid van alcohol spelen hierbij een rol. Wat zijn de alternatieven voor deze jongeren om te voorkomen dat ze daar gaan rondhangen en te zorgen dat ze geen alcohol gaan gebruiken?

Buiten dat er in dit stuk wordt gesproken over terugdringen van jeugdoverlast door ondernemer, lijkt mij dat geen oplossing maar verplaatsing van problemen. En zou je je moeten afvragen of deze taak wel bij de ondernemers hoort,

De SP is van mening dat een buurtcentrum met jongerenwerkers een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van overlast en criminaliteit van jeugd. Haal de jongeren de buurthuizen in in plaats van de problemen te verplaatsen naar andere gebieden.

Maar krijgt jeugdoverlast niet wat extreme aandacht in dit stuk? Over bijvoorbeeld georganiseerde misdaad wordt helemaal niet gesproken. Dat onderwerp zou van ons een veel hogere prioriteit mogen krijgen. We weten toch allemaal dat het oprukt, ook al is dat per definitie in het verborgene en daarom misschien minder direct overlastgevend?

Voor het onderwerp ‘uitbuiting en mensenhandel’ hebben Groenlinks en de SP in het verleden aandacht gevraagd. Wij zouden graag worden geïnformeerd hoe dit onderwerp verder wordt uitgewerkt. Of is er er in Zaanstad geen sprake van uitbuiting en mensenhandel?

De SP is ook benieuwd naar het oplossingspercentage van onder andere geweldpleging, overvallen en straatroven.

In het stuk worden coffeeshops genoemd als oorzaak van de ondervonden overlast. De wijkmanager vraagt zich af of het niet beter is om de coffeeshops te verplaatsen naar de rand van de gemeente, zoals een industrieterrein zodat niet iedereen die softdrugs gebruikt naar het centrum trekt. Maar hiermee vergroot je juist de kans dat er meer drugsrunners in wijken maar ook naar scholen komen. En wat gaan we doen met de harddrugshuizen Gall&Gall en Albert Heijn? Ook naar de rand van de gemeente?

Dit was de bijdrage van steunfractielid Roland van Braam namens de SP-fractie op donderdag 12 december in het debat over het stuk  "Lokaal criminaliteits - en veiligheidsbeleid".

U bent hier