h

Amateursport ja, miljoenen uitgeven zonder dekking nee

24 januari 2014

Amateursport ja, miljoenen uitgeven zonder dekking nee

Met deze Routekaart Buitensport fase Twee is het de bedoeling dat verschillende Zaanse sportverenigingen met elkaar gaan onderzoeken of er samenwerking of fusie mogelijk is. Dan kan de gemeente tot een beter accommodatiebeleid komen, en zo ruimte vrij spelen voor bijvoorbeeld woningbouw. Vrije, binnenstedelijke ruimte is in Zaanstad schaars, en er zijn tegelijkertijd veel voetbalverenigingen te vinden in de Zaanstreek. Daar is dus wat te winnen: zowel voor de gemeente in de vorm van bouwkavels als voor de verenigingen in nieuwe, mooiere locaties met goede voorzieningen.

Bijdrage uitgesproken door Patrick Zoomermeijer maar opgesteld door steunfractielid Roland van Braam (foto)

Roland van BraamDe SP staat achter deze doelen. De belangen van met name de voetbalverenigingen staan bij de SP hoog in het vaandel. Veel SP’ers voetballen zelf bij één of meerdere van deze verenigingen, en anders wel hun kinderen. En zij niet als enigen! De Zaanstreek is een uniek gebied met veel vrijwilligers en amateur-sporters.

Al ruim drie jaar is de wethouder van Sport bezig om met verschillende verenigingen dit hele proces in beweging te krijgen. Tot op heden is dat gelukt en lijkt er een samenwerking te ontstaan tussen Blauw-Wit en Saenden. Hierdoor komt de accommodatie van Saenden in Wormerveer vrij. En zijn ook de voetbalverenigingen met elkaar in gesprek om te gaan fuseren, Zaanlandia, Hellas Sport en Zilvermeeuwen. Zij zouden dan op het Hoornseveld in Zaandam komen, waardoor het Oostzijderveld (ook Zaandam) vrij komt voor herontwikkeling. Complimenten voor dit resultaat aan de wethouder, en wát een verschil in de communicatie met de portefeuille cultuur!

Uit de stukken blijkt dat de samenwerking tussen Blauw-Wit en Saenden een slordige 4 tot 4,5 miljoen euro zal gaan kosten. Dit zou kostendekkend zijn. Mede door gesprekken met een ontwikkelaar voor kleinschalige woningbouw in de Karnemelksepolder. Mooi.

Maar hoe anders is het verhaal bij de mogelijke samenwerking tussen Zaanlandia, Hellas Sport en Zilvermeeuwen op het Hoornseveld. 5 miljoen voor de herinrichting en 4,5 miljoen euro voor de aanpassing van de openbare ruimte, totaal 9,5 miljoen. Hierdoor zou er ruimte vrijkomen op het Oostzijderveld voor herontwikkeling. Maar voor deze plannen is nog helemaal geen deugdelijke dekking! Onduidelijk is wat de herontwikkeling op het Oostzijderveld op zal brengen en of dit dan wel kostendekkend is. Op die basis wil de SP niet 9,5 miljoen uit het investeringsfonds vrijspelen. Dat er zogenaamde ‘ontbindende voorwaarden’ zijn geformuleerd doet hier niets aan af: je gaat geen principe-uitspraak doen over plannen die op financieel drijfzand zijn gebaseerd. Door je nu voor deze ontwikkeling uit te spreken, creëer je verwachtingen bij de betrokken clubs Zaanlandia, Hellas Sport en Zilvermeeuwen en neemt de gemeente de verantwoordelijkheid op zich om dit financieel mogelijk te maken. De SP zegt: eerst de financiële mogelijkheden onderzoeken, eventueel keuzes maken of en waaruit tekorten te betalen, dan pas een besluit nemen. Niet andersom.

De SP heeft vaak plannen ingediend voor ander sociaal beleid. Daarnaast worden met name cultuur, welzijn en Baanstede door de draconische bezuinigingen van de gemeente en overheid zware klappen te verduren gehad. Hier heeft de SP zich altijd tegen verzet en alles aan gedaan om dit tegen te gaan, en doet dat nog steeds. Wij hebben daarvoor verschillende moties en amendementen voor ingediend. Vaak werd er om dekking gevraagd door het college.

Nu komt de wethouder met een plan dat ons miljoenen kan kosten, zonder goede dekking. Net als bij Kreekrijk, de A8-A9, de mogelijke komst van AZ... Mooie beloftes die enorne risico's inhouden, alleen maar om mooi weer te spelen. Dat moeten we niet willen!

Omdat we de goede samenwerking tussen Blauw-Wit en Saenden niet willen frustreren, stellen wij samen met Democratisch Zaanstad, de Partij voor de Ouderen en Veiligheid, de Zaanse Inwoners Partij, de Partij voor de IJsbaan en Progressief Burgerbelang in een amendement voor om het financieel onzekere Hoornseveld eruit te lichten.

Ja, dit betekent dat deze PvdA-wethouder zijn zelf opgelegde verkiezingsbelofte niet na gaat komen. Maar we gaan niet met miljoenen smijten zonder te weten waar we aan beginnen. Want hij is ook wethouder van financiën, dus juist hij moet ervan overtuigd zijn dat we niet op deze manier beleid kunnen maken. Had hij deze ongetwijfeld moeilijke opdracht in deze periode hebben willen afronden, dan had hij er ook de dekking voor moeten regelen.

Dit was de bijdrage van Patrick namens de SP op de raadsvergadering van 23 januari.

Uitkomst

Uiteindelijk stemden alleen de SP en de POV er niet mee in om ons in dit avontuur met financiële risico's met een omvang van vele miljoenen te storten. D66 dat, net als veel andere partijen, tijdens het debat nog erg kritisch was over de financiële basis van 'gesmolten boter' stemde toch voor deze plannen. De SP gokt liever niet met zulke grote bedragen en maakt liever geld vrij voor andere - sociale - zaken in deze moeilijke tijden.

U bent hier