h

De Zaanse SP over parkeren, cultuur, buurthuizen en uitkeringen

8 januari 2014

De Zaanse SP over parkeren, cultuur, buurthuizen en uitkeringen

Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de weken daarvoor zal in de krant en op Dichtbij.nl aandacht worden besteed aan de standpunten van de diverse partijen. Hier publiceren we een selectie van SP-standpunten over diverse onderwerpen. De rode lijn in onze opvattingen is: de menselijke maat, solidariteit, verzet tegen afbraak, een sociale uitweg uit de crisis.

Stelling: De gemeente moet meer oog hebben voor gebieden buiten Zaandam

Ons standpunt: Bijna de helft van de inwoners van Zaanstad woont buiten Zaandam. Terecht zijn veel Zaankanters trots op hun eigen dorp, soms voelen ze zich daar meer mee verbonden dan met Zaanstad. Zaanstad is dan ook meer dan alleen Zaandam, meer dan Inverdan en meer dan het stadhuis. Ook de andere dorpen verdienen goede en bereikbare voorzieningen. Daarom is de SP bijvoorbeeld altijd opgekomen voor een hulpsecretarie in Noord, en tegen het sluiten van bibliotheekvestigingen. De wijk is de menselijke maat.

De gemeente moet de parkeerproblemen in woonwijken oplossen

De gemeente blijft verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid en goede leefbaarheid in de wijken, en parkeren hoort daar bij. Soms is betaald parkeren noodzakelijk, zoals in Inverdan. Maar in veel woonwijken is er geen groot parkeerprobleem en lijken handhavers alleen maar gestuurd te worden om bonnen uit te schrijven om zo tekorten in de gemeentekas aan te vullen. Onder de huidige VVD-wethouder moet er zo 750.000 euro opgehaald worden. Dat kan niet de bedoeling zijn!

Buurthuizen moeten het allemaal rooien zonder financiële steun van de gemeente

Dat is een illusie, de buurthuizen staat het water aan de lippen. Ze zijn een belangrijke pijler in elke wijk. De vrijwilligers kunnen veel zelf en moeten daar ook de ruimte voor krijgen, maar enige financiële steun bij het beheer en de huur blijft nodig. Daar moet de gemeente voor verantwoordelijk blijven en dat hoeft helemaal niet veel te kosten. De SP heeft zij aan zij gestaan met de buurthuizen in nood, niet alleen in woorden maar ook in daden!

Bekendmakingen van de gemeente moeten makkelijker vindbaar zijn

De website werkt op zich goed en het algemene nummer 14 075 is makkelijk te onthouden. Voor wie geen internet heeft en niet voor elk wissewasje wil bellen, zou informatie ook nog op papier beschikbaar moeten zijn. De menselijke maat moet worden behouden, ook in contact tussen burgers en gemeente. Niet alles werkt prettig via een computer, menselijk contact blijft nodig voor wie dat wil. We zijn tenslotte mensen, geen machines!

Gemeente moet werklozen inzetten voor algemeen nut

We moeten niet terug naar de jaren dertig toen mensen een stempel kregen omdat ze werkloos waren. Iedereen kan in deze crisistijd zijn of haar baan verliezen, maar dat betekent niet dat mensen geen rechten en waardigheid meer hebben. De SP is faliekant tegen werkverschaffing en tegen Klijnsma’s ‘tegenprestatie’. Uitkeringen zijn een recht waarvoor mensen zelf premies hebben betaald. Als er werk is dat nu blijft liggen, dan moeten daar echte banen van worden gemaakt. Echt werk, geen verplicht vrijwilligerswerk!

Schoolzwemmen moet opnieuw ingevoerd worden

In een waterrijk land als het onze en een waterrijke streek als de Zaanstreek zou iedereen de kans moeten krijgen om te leren zwemmen. Er zijn Zaanse inwoners die nog niet van kindsaf bekend zijn met de leuke maar ook de gevaarlijke kanten van al onze mooie sloten, kanalen en meren. Een laag inkomen mag geen belemmering zijn om toch zwemles te volgen. Het weer invoeren van schoolzwemmen zou hier volgens de SP zeker bij kunnen helpen.

Zaanstad moet cultuur verspreiden binnen de gemeente

Cultuur is voor iedereen! De SP vind dat culturele voorzieningen laagdrempelig en bereikbaar moeten blijven. Aangezien de wijk de menselijke maat is, moeten culturele voorzieningen verspreid over heel Zaanstad worden aangeboden. Muzieklessen van Fluxus moeten bijvoorbeeld blijven worden gegeven in Krommenie, vestigingen van De Bieb moeten open blijven, buurthuizen moeten worden ondersteund. Het nog te bouwen ‘Cultuurhuis’ van Leny Vissers mag niet tot bezuinigingen op cultuur elders in de stad leiden! Cultuur is het zout in de pap.

Er moet sneller ingegrepen worden bij drank- en drugsoverlast

Als overlast de spuigaten uitloopt, moet er zeker worden ingegrepen. Belangrijk is wel dat alle mogelijke oorzaken preventief worden aangepakt. Zijn er spanningen tussen (hang)jongeren en bewoners? Breng ze in contact met elkaar en maak afspraken. Legaliseer wietteelt zodat er geen zwarte handel meer is in deze softdrug. Investeer in jongerencentra en jongerenwerkers. Als jongeren onder 18 nu ergens worden geweerd door het alcoholverbod, zorg dan voor alternatieven. Een actieve rol van de gemeente is nodig, vind de SP.

Doe mee!

Spreekt dit je aan? Of heb je naar aanleiding hiervan vragen? Of zeg je: tot hier en niet verder, ik help de SP mee in de campagne? Stuur een mailtje aan zaanstreek@sp.nl

U bent hier