h

SP stelt vragen over mogelijke komst AZ

16 januari 2014

SP stelt vragen over mogelijke komst AZ

Mogelijk zal de jeugdopleiding van AZ zich in Zaanstad gaan vestigen. Dat is op zich iets om trots op te zijn. Twee dagen geleden stond er opnieuw een artikel in het Dagblad Zaanstreek/NHD over de verhuizing van de jeugdopleiding van AZ. Ook op 11 en op 17 december schreef de krant hierover. Naar aanleiding van deze artikelen heeft de SP op het Zaans Beraad van 16 januari vragen gesteld aan de wethouder, zogenaamde 'actualiteitsvragen'.

  • Wanneer valt een besluit hierover te verwachten?
  • Er blijken allerlei problemen te zijn met grondeigenaren in Alkmaar, waardoor AZ in Alkmaar niet op tijd kan beginnen met bouwen. Welke rol spelen die problemen bij het mogelijke besluit volgens het college?
  • Wat zijn de consequenties voor de huidige gebruikers van het sportpark? Zijn daar voor de gemeente kosten aan verbonden?

Het zou voor Zaanstad een opsteker zijn als een deel van AZ zich hier zou vestigen. Tegelijkertijd maakt de SP zich zorgen over de mogelijke financiële gevolgen. De SP is van mening dat het in deze tijd van draconische bezuinigingen op zorg, welzijn, cultuur en sport – denk aan het verdwijnen van de enkelvoudige huishoudelijke hulp en het sluiten van bibliotheekfilialen, buurthuizen, muziekverenigingen – ongehoord zou zijn als onze gemeente een professionele sportvereniging ( een bedrijf) financieel zou sponsoren. Daarom hebben wij ook de volgende vragen:

  • De gemeente Alkmaar zou bereid zijn om eenmalig 2,5 miljoen euro in AZ te steken en jaarlijks minimaal 122.500 euro, om AZ in Alkmaar te ouden. Wat stelt Zaanstad hier tegenover? We moeten aannemen dat Zaanstad hier overheen wil gaan. Hoe denkt het college dekking te vinden voor dergelijke uitgaven?
  • Denkt de gemeente Zaanstad aan andere vormen van financiële tegemoetkoming? Zoals de inkomsten van een reclamezuil aan de snelweg (geschat op 200.000 à 300.000 euro), of toestemming om een casino te exploiteren? In die gevallen zou de gemeente inkomsten mislopen, die ze ook voor andere zaken zou kunnen inzetten.
  • Welk financieel voordeel zou deze verhuizing voor Zaanstad, als eigenaar van de grond, met zich mee brengen?

Vragen opgesteld door steunfractielid Carla Schuddeboom

Uitkomst

Op 25 januari is de geheimhouding opgeheven en kan de SP openlijk verklaren als enige tegen de financiële risico's van de komst van AZ te hebben gestemd. Zie ook SP Zaanstad over komst AZ.

U bent hier