h

Uit de praktijk: werken bij BaanStede

20 januari 2014

Uit de praktijk: werken bij BaanStede

Michael, geboren in 1965 in Wormerveer, is al ruim 3 jaar werkzaam bij een verzelfstandigd onderdeel van de sociale werkvoorziening BaanStede in Zaandam. Hij zit in het kringloopwerk, wat hij heel leuk werk vindt met leuke, prima collega's. Hij vindt het belangrijk om zijn best te doen en hard te werken, maar niet te veel uitsloven, want dan gaat het verkeerd.

Interview door Leontine van den Bos

Het lijkt hem niet verstandig als hij door de bezuinigingen van de regering thuis kwam te zitten en niet meer uit werken ging, omdat hij zich dan zou gaan vervelen, niet meer zou weten wat hij doen moet en omdat mensen met een beperking ook leuke dingen moeten kunnen kopen en ook moeten kunnen werken.

Het is belangrijk voor Michael om te kunnen werken om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien en om zijn woning en spullen te kunnen betalen. Vroeger wilde Michael vrachtwagenchauffeur r worden. Maar zonder WSW indicatie kan Michael helemaal niet werken, dat is veeI te zwaar. Hij vindt dat mensen meer moeten begrijpen dat hij niet zomaar ergens anders zou kunnen werken.

Mensen zouden niet zomaar een hard oordeel moeten hebben over de mensen die bij de sociale werkvoorziening werken in de kringloop, vindt Michael. Op de vraag of er meer kringloopbedrijven zouden moeten komen, antwoordt Michael dat 4 filialen wei genoeg zijn.

Vroeger wilde hij weleens ergens werken, wat niet kon, op de vrachtwagen. Dat kon toen niet, omdat het zwaar is en een hoop verantwoordelijkheid en je te maken krijgt met de wet rijtijdenbesluit. Michael was toen niet teleurgesteld, aan de ene kant is het jammer, aan de andere kant moet je voor je gezondheid kiezen.
Michael zou niet weten wat hij allemaal zou doen om het kringloopbedrijf open te houden.

Hij vindt ook dat meer mensen de kans moeten krijgen om bij de sociale werkvoorziening te werken, omdat het een leuk bedrijf is met leuke tweedehands spullen. Op de vraag of de sociale werkplaats overstroomd is met te veel mensen antwoordt Michael dat dat niet waar is en dat ze zelfs krap bij personeel zitten in de sociale werkplaats.

Hij  vertelt ook dat het niet goed zou zijn voor zichzelf/zijn vaardigheden/zelfredzaamheid/ontwikkeling als hij thuis zou moeten blijven van de regering als de sociale werkplaats weg zou moeten. Hij zou dan meer hulpbehoevend worden  als hij door de bezuinigingen thuis zou moeten blijven in plaats van uit werken te gaan bij de sociale werkplaats.

Michael houdt van het Nederlandse lied, van Henk Wijngaard, George Baker  en Anita Meijer.  Michael wordt geboren in 1965 in Wormerveer. Dan volgt hij de lagere school in Amsterdam, daarna de basisschool in Wormerveer. Dan gaat hij naar de Cor Kakes school voor lager beroepsonderwijs en haalt zijn diploma. Hij gaat stage lopen en werken bij meelfabriek  Westzaene, dat is nu Meneba geworden. Ook heeft hij in de jaren '80 schepen gelost, van binnen schepen schoongemaakt en overtollige melk opgeruimd. Hierna werkte hij 2 jaar bij een cassettefabriek om inpakwerkzaamheden te verrichten, waar hij best wei moeite heeft gehad met het rappe tempo. Hij schreef zich in bij de WSW-groep en kwam 2 jaar op een wachtlijst.

Daarna werd hij gedetacheerd bij een bedrijf waar hij werk aan huis kreeg om te doen. Door de hoge werkdruk is hij hiermee gestopt. Drie jaar is hij in het magazijn van de WSW (sociale werkvoorziening) teruggekomen, en daarna is hij op de auto gekomen als chauffeur. Dit heeft 2 jaar geduurd. Toen ging het bedrijf samen met de Waterlandbedrijven.

De werkdruk werd te hoog toen Michael bij de groenvoorziening zat, 7 jaar lang. Zodoende kwam hij terecht bij het kledingsorteerbedrijf dat werd samengevoegd tot de kringloopwinkel.

Michael heeft zijn vrachtwagenrijbewijs gehaald.

Lees ook:

U bent hier