h

Raad Purmerend bezorgd om toekomst BaanStede

8 februari 2014

Raad Purmerend bezorgd om toekomst BaanStede

Werknemers van sociale werkvoorziening BaanStede waren donderdag 6 februari massaal naar de commissie van de Purmerendse gemeenteraad gekomen om de raadsleden van Purmerend te informeren over hun onzekere toekomst. De SP in Purmerend had de voortgang van de transitie van de BaanStede op de agenda laten plaatsen. De wethouder had de raad weliswaar geïnformeerd, maar vond het niet nodig om dit uitgebreid mondeling toe te lichten. De aanwezige werknemers van de BaanStede boden de wethouder allemaal een geranium aan, zodat hij kon voelen hoe het is om achter de geraniums te zitten.

Mensen van BaanStede luisteren aandachtig

Het transitieplan voor de BaanStede houdt in dat de huidige werknemers onder begeleiding gedetacheerd worden bij het gewone bedrijfsleven. Daarmee wordt het huidige bedrijf de BaanStede als sociale werkvoorziening afgebouwd. In het verleden stuitte dit al op massaal verzet van de werknemers van de BaanStede. De gemeenteraad van Purmerend ging destijds akkoord, mits de wethouder het proces zorgvuldig zou begeleiden en hij de Raad voortdurend zou informeren. De SP is van mening dat de huidige rapportage ver onder de maat blijft en had het daarom ook op de agenda laten plaatsen.

Saskia Bakker van het actiecomité spreekt de raad toe

Het plan om via detachering de mensen van BaanStede naar het gewone bedrijfsleven te leiden is vaag.

 Er wordt niets concreets voorgesteld als de detachering mislukt. Welk vangnet er dan is en hoe dat werkt, er staat niets over op papier. Ook over het opzetten van een beschutte werkplek voor degene die niet mee kunnen naar het reguliere bedrijfsleven is niets bekend. Bovendien is vorige week bekend geworden dat Agens, het detacheringsbedrijf dat de transitie zou uitvoeren failliet is. Het actieomité BaanStede dat zich vanaf het begin tegen deze plannen verzet heeft, had voor deze avond de werknemers opgeroepen om langs te komen om hun verhaal te vertellen.

De publieke tribune in Purmerend zit vol, want het gaat om mensen, niet om geld!

Vier insprekers maakten de aanwezige raadsleden duidelijk hoeveel onzekerheid en angst deze hele operatie bij hen teweegbrengt. Vervolgens boden alle aanwezige werknemers van de BaanStede in een imposante rij PvdA-wethouder Daan een geranium aan. De raadsleden waren zeer onder de indruk van de verhalen van de werknemers. Ook spraken alle aanwezigen hun bezorgdheid uit over de voortgang van de transitie van de BaanStede. De SP vroeg de wethouder als lid van het bestuur om dit proces stop te zetten en de tijd te nemen om naar een beter plan te werken in samenwerking met het actiecomité BaanStede. De wethouder beloofde met het actiecomité in gesprek te gaan.

U bent hier