h

Waarom de SP de Participatiewet afkeurt

26 februari 2014

Waarom de SP de Participatiewet afkeurt

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over de Participatiewet. De SP heeft volmondig tegen deze wet gestemd. Maar wat houdt die wet nu precies in en waar maakt de SP zich zorgen om?

Wat is de Participatiewet?

De Participatiewet is een samenvoeging van de bijstandswet (WWB), de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Het kabinet wil met de Participatiewet bereiken dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Het liefst via een reguliere baan, maar als dat (nog) niet mogelijk is, dan door op andere manieren te participeren. De nieuwe wet zorgt voor veel veranderingen voor mensen die een Wajong-uitkering hebben, toekomstige Wajongers, mensen die in een beschutte werkplek werken en werklozen.

Wat zijn de gevolgen voor de sociale werkplaatsen zoals BaanStede?

  • De sociale werkplaatsen gaan vanaf 2015 dicht voor nieuwe mensen. De instroom wordt gestopt;
  • Mensen die op 31 december 2014 een dienstbetrekking in de sociale werkvoorziening hebben behouden hun huidige rechten en plichten;
  • Gemeenten moeten zorgen voor 30.000 beschutte werkplaatsen, maar worden hiertoe niet verplicht. Deze werkplekken zijn voor mensen bedoeld die niet anders kunnen werken. De lonen moeten gelijk zijn aan het wettelijk minimumloon en richting pensioen maximaal 120% van het wettelijk minimumloon;
  • 70.000 plekken in de sociale werkplaatsen verdwijnen. Deze afbouw vindt geleidelijk plaats over een periode van circa 40 jaar;
  • De bezuiniging op de sociale werkplaatsen moet de regering een structurele bezuiniging van 650 miljoen euro opleveren.

Wat heeft de SP voorgesteld voor de sociale werkplaatsen?

De SP heeft tijdens het debat over de Participatiewet gepleit voor behoud van de sociale werkvoorziening. In totaal zijn er vijf voorstellen ingediend om de Participatiewet te verbeteren:

  • Extra geld voor de regio's Oost-Groningen en Zuidoost-Limburg waar veel mensen in de sociale werkvoorziening werken;
  • Sociale werkplaatsen voor iedereen open houden totdat duidelijk is dat er genoeg vervangende werkplekken zijn gerealiseerd;
  • Een wettelijke zorgplicht voor gemeenten voor de bestaande werkers in de sociale werkplaatsen;
  • In de wet opnemen dat er minimaal 30.000 beschutte werkplekken worden gerealiseerd;
  • Geld vrijmaken voor de CAO en pensioenen van huidige werkers van de sociale werkvoorziening.

Omdat de Participatiewet een forse verslechtering is heeft de SP tegen deze wet gestemd, in tegenstelling tot de PvdA. Door een meerderheid in de Tweede Kamer is de wet toch aangenomen.

Verder lezen?

U bent hier