h

Wethouder BaanStede: too little, too late

14 februari 2014

Wethouder BaanStede: too little, too late

Sonja van ElmptVoorzitter, raadsleden, belangstellenden, betrokken bewoners. Voor de SP staat vanavond een vraag centraal: is BaanStede wel in goede handen? Wij denken van niet! Het vertrouwen opzeggen in een wethouder doe je niet zo maar. Het is geen stap die lichtvaardig wordt genomen ook niet door ons. Maar wanneer er duidelijk geen vertrouwen meer is, dan moet dat ook worden uitgesproken.

Door Sonja van Elmpt, raadslid

Het debat afgelopen dinsdag heeft ervoor gezorgd dat wij het vertrouwen in deze wethouder, dat bij hem de sociale werkvoorziening voor mensen die hierop zijn aangewezen in goede handen is, zijn kwijtgeraakt.

Wij waren aldoor al tegen de transitie van BaanStede. Niet omdat wij het niet geweldig zouden vinden als iedereen bij gewone werkgevers aan het werk kunnen, maar omdat wij inzien dat dat niet haalbaar is en al helemaal niet in tijden van crisis. Vervolgens waren we ook niet blij met het zoeken van een partner via aanbesteding. Volgens ons is inmiddels wel gebleken dat in het sociale domein aanbesteding niet goed uitpakt. Maar dan hebben we het over een verschil van inzicht en niet over gebrek aan vertrouwen.

Als er gekozen wordt voor aanbesteden dan moet dat wel goed gebeuren en daar hebben we wel twijfels bij.

Er bleek maar één partij over nadat informatie was ingewonnen. Dan moet je toch gaan nadenken over de criteria. Is het wel haalbaar wat we vragen? Dat is niet gebeurd. Men is vrolijk in zee gegaan met een bedrijf waar door anderen regelmatig voor was gewaarschuwd. De wethouder vertelde dat er een solvabiliteitsonderzoek was gedaan, maar er waren al eerder signalen die twijfels aanwakkerden, over dat Agens bijvoorbeeld in tien jaar tijd van 1000 naar 129 werknemers is gegaan na overname van een investeerder, of publieke informatie dat Agens al een jaar in problemen verkeerde, met name door teruglopende orders vanuit de overheidssector.

Genoeg twijfel om nog eens extra te kijken of deze aanbesteding wel goed ging en of er geen andere manieren waren om het doel te bereiken.

Dat is niet gebeurt.

Het had voor de hand gelegen, gezien de wens van de raad om goed geïnformeerd te worden en de toezeggingen van de wethouder dat de uiterste zorgvuldigheid betracht zou worden, dat de raad op de hoogte was gesteld van die ene aanbieder bij de aanbesteding. Dan hadden de criteria nog eens bekeken kunnen worden en dan had de raad misschien een ander besluit kunnen nemen.

Vervolgens onthield de OR zich van instemming. Dat is geen kleinigheid, de instemming van de OR is noodzakelijk. Ook daarover heeft de wethouder de raad niet geïnformeerd, wat heel gemakkelijk had gekund, Niet alleen via raadsinformatiebrief of in een Zaans Beraad maar ook tijdens het informele vragenuurtje, wat juist in het leven is geroepen om raadsleden op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. Ook dat heeft de wethouder niet overwogen.

En zelfs nadat Agens failliet is gegaan, dacht de wethouder te kunnen volstaan met een mededeling. Pas toen meerdere partijen hier een duidelijk punt van maakten kwam de raadsinformatiebrief.

Wethouder: too little, too late

Deze wethouder die al een jaar zegt dat hij het proces heel zorgvuldig zal begeleiden is niet alleen als wethouder verantwoordelijk voor dit dossier, hij is als wethouder van de grootste gemeente ook nog eens voorzitter van het bestuur. Het bestuur dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen BaanStede.

En wat gebeurd er nu bij BaanStede? Regelmatig mensen in tranen omdat ze een contract niet verlengd zien, mensen in onzekerheid, mensen die zelf aangeven dat er sprake is van intimidatie en angst. Als je niet meewerkt krijg je straks geen baan.

Dat is niet het proces zorgvuldig begeleiden!

Weet u bijvoorbeeld dat mensen in het kader van een onderzoek naar hun verdienvermogen (dat ik dat woord uit mijn strot krijg) wordt gevraagd naar hun thuissituatie, of ze een relatie hebben of ze schulden hebben. Ik vraag aan mijn collega's hier. Zou u dat accepteren van uw werkgever? Deze mensen moesten deze vragen wel beantwoorden.

Dat is dus het zorgvuldige proces, waar deze wethouder in zijn rol als voorzitter van het bestuur van BaanStede verantwoordelijk voor is.

De wethouder zei afgelopen dinsdag dat hij niet op de hoogte was van de geschetste situatie bij baanstede. Nou wij wel. Ons is dat verteld door vele van deze mensen zelf en wij geloven deze mensen.

Het contract van de directeur is niet verlengd. Ook daarvan is de raad niet op de hoogte gesteld.

Wethouder Struijlaart heeft steeds gezegd dat alles zorgvuldig zou gebeuren en dat hij natuurlijk de raad constant op de hoogte zou houden van de ontwikkelingen.

Wij kunnen niet anders dan constateren dat dat niet is gebeurd en dat heeft ons vertrouwen in de wethouder ernstig geschaad.

Vervolgens tijdens het debat van dinsdag heeft deze wethouder steeds opnieuw de verantwoordelijkheid gelegd bij anderen. Het was de afdeling inkoop, het was de directeur maar het was nooit deze wethouder die ergens een steek heeft laten vallen.

Dat gebrek aan inzicht heeft ons er toe doen besluiten deze motie vandaag nog in te dienen. Maakt het iets uit zo kort voor de verkiezingen? Ja, als wij ons werk serieus nemen maakt dat uit.

Helpt het de mensen van BaanStede? In ieder geval worden ze er niet slechter van. Wij denken dat deze wethouder niet de aangewezen persoon is om het proces verder te helpen. Nu stoppen met de transitie en alle scenario's bekijken, inclusief natuurlijk het alternatieve plan van het actiecomité BaanStede prima, maar niet door deze wethouder.

U bent hier