h

AZ welkom, maar niet ten koste van alles

28 mei 2014

AZ welkom, maar niet ten koste van alles

Roland van BraamAls amateurvoetballer van ZCFC (alweer ruim 35 jaar) ken ik deze club van binnen en buiten. ZCFC was in de jaren 70 en 80 dat ze nog op Bernhardplein speelde de grootste zaterdagvereniging van Noord-Holland met wel 18 senioren-elftallen. De verhuizing naar Kalverhoek heeft ZCFC toen geen goed gedaan. Het ledenaantal ging hard achteruit, en het was misschien de slechtste keuze ooit van ZCFC geweest om te verhuizen.

Bijdrage van raadslid Roland van Braam over de komst van AZ in het Zaans Beraad van 27 mei 2014

Niettemin staat er toch weer een gezonde zaterdagvereniging waar sportiviteit en gezelligheid voorop staat. Ik raad iedereen dan ook aan als je overweegt te gaan voetballen dit te doen bij gezelligste voetbalclub van de Zaanstreek... ZCFC!

Na mijn reclame gemaakt te hebben gaan we over naar de realiteit.

De komst van AZ naar Klaverhoek zal het complex een positieve impuls geven, daar twijfelt de SP-fractie niet aan. Ook heeft de SP niks tegen de komst van AZ, we heten ze van harte welkom.

Maar de SP heeft wel problemen met de rol van de gemeente Zaanstad en die van de wethouder van Sport. Met name het financieren (10,75 miljoen euro!) aan een BVO (betaald voetbal organisatie); een professionele voetbalvereniging dus.

En voor bedenk daarbij: er komt tegelijktijd een de financiering van een slordige 9,5 miljoen euro - die nog gezocht moeten worden - aan bij de fusie tussen Hellas Sport, Zaanlandia en Zilvermeeuwen. Een slordige 20 miljoen euro voor sport.

En dat in tijden van crisis en bezuinigingen. Terwijl buurthuizen kapot worden bezuinigd!

Volgens het college moeten buurthuizen het uiteindelijk allemaal rooien zonder financiële steun van de gemeente. Dat is een illusie. Drie van de vier reeds zes jaar geleden verzelfstandigde buurthuizen staat het water aan de lippen. Ondanks dat de vrijwilligers daar hun stinkende best doen, krijgen ze hun exploitatie niet rond. Huur en beheer zijn te grote onkostenposten, die niet alleen door eventuele extra horeca-inkomsten of huurpenningen van de Sociale Wijkteams (SWT's) kunnen worden betaald. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het de nog acht mogelijk te verzelfstandigen buurthuizen beter vergaat. Een gat in hun begroting is de realiteit.

Ja, ik ken de woorden van de wethouder: 'het is maar een lening aan AZ'. Maar kun je dit geschuif met miljoenen moreel verkopen aan je inwoners en mensen die op wat voor manier door de crisis en bezuinigingen geraakt worden door de gemeente en hun baan zijn kwijt geraakt of dreigen kwijt te raken?

De SP vind het moreel verwerpelijk en onacceptabel dat er op deze wijze met gemeenschapsgeld wordt gegokt. Waarom ? Er staat letterlijk in het stuk dat er met klem er nog eens op wordt gewezen dat een BVO per definitie als 'hoog risicovol' wordt gezien.

Vanaf de eerste dag heeft de wethouder bij de behandeling van de Routekaart Buitensport gezegd dat
dat topsport gefaciliteerd moet worden vanuit het bedrijfsleven (april 2013). Regionale samenwerking met 4 gemeentes om oa. topsport klimaat te verbeteren, talentonwikkeling en accommodaties. Hoeveel zijn deze woorden waard geweest, hoeveel zijn deze woorden van de wethouder nog waard als hij ze niet nakomt?

En uit de de kadernota 2013-2016. "Sport: eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn onder andere van toepassing op sportverenigingen". Maar geldt dus niet voor een BVO als AZ? Of is AZ geen sportvereniging

Of het presentatiemodel dat ik hier bij me heb over sport. Waar moeten we keuzes maken punt 1. Kaaschaafmethode (overal iets minder). Nou 20 miljoen die naar sport gaat noemt de SP niet 'wat minder': dat is juist heel erg veel!

In de aangeboden stukken staat bij risico's: "De gemeente Zaanstad neemt een risico door de realisatie van dit project aan AZ voor te financieren. Het risico ontstaat wanneer AZ haar verplichtingen niet nakomt en is groter naarmate het risico eerder optreedt. Of AZ gezond blijft is hangt met name af van goed bestuur." En dat is precies wat de SP eerder benoemd heeft in de geheime bijeenkomst.

AZ was bijna 5 jaar geleden failliet door toedoen van het DSB -iasco, slecht bestuur en slecht beleid. Scheringa heeft AZ aan de rand van de afgrond gebracht en zoiets kan weer gebeuren. AZ kan ook degraderen net zoals met Roda JC, Sparta en NEC is gebeurd, dat had ook niemand jaren ervoor verwacht. Enkele jaren geleden was zelfs Feijenoord nog bijna failliet. Verkeerde spelers kopen, verkeerd beleid , dure transfersommen die niet het gewenste resultaat leveren, lage inkomsten, geen Europees voetbal, verkeerde trainer of lage opkomst van publiek enzovoort kan een BVO van een gezonde club veranderen in een vereniging die op de rand van faillissement.

En als een club dan dreigt failliet te gaan dan kan je toch als gemeente verantwoordelijk worden gezien, ook als dat niet terecht is. Zoals bij Vitesse is gebeurd.

Daarom brengt de lening, zo blijkt uit de stukken, het weerstandsvermogen van Zaanstad omhoog en kent het het risico's. Vraag: waar gaat dat pijn doen ? En wethouder: onze voorstellen om te schuiven met de weerstandsratio om dit voor sociale doelstellingen te gebruiken dat mocht niet. En nu wordt er met miljoenen geschoven!

En wethouder: als AZ in financiële moeilijkheden komt kan de lening opeisbaar worden. Is er nagedacht over de politiek/maatschappelijke impact die ontstaat als Zaanstad de rest van de lening zou moeten opeisen? Zaanstad zou daarmee de schuld kunnen krijgen van de ondergang van de club, zodat opeisbaarheid van de lening praktisch onhaalbaar wordt. Als de maatschappelijke onrust te groot wordt heb je ook niets aan de zekerheden, en is Zaanstad het geld evengoed kwijt, om de club alsnog te redden.

1. Risico is groot gezien de claim die gemeente Alkmaar op AZ of de gemeente gaat doen, dit risico was nog niet meegenomen.

2. Naast de  lening wordt er ook nog eens de komende jaren 233K uitgegeven aan AZ als jaarlijkse bijdrage budgetneutraal, wat wordt daar mee bedoeld hoe word het neutraal welke inkomsten staan daar tegenover? Hoeveel is het nu werkelijk per jaar en wat levert dat de gemeente op? Waar komt de lening vandaan(wie verstrekt dit aan Zaanstad)? Wat zijn de rente tarieven waarvoor Zaanstad leent en welke tarieven betaald AZ (4%). En is dit wel een marktconforme lening? Zou dit niet hoger moeten zijn ?Want de risico's om een lening te verstrekken aan een BVO liggen velen malen hoger.

3. Er is al 100K uitgegeven aan QuickScan/haalbaarheidsonderzoek/proces uit RAP budget

5.Als banken al niet bereid zijn om deze lening te geven, dan betekent dat al dat de risico's hoog zijn. Welke redenen hebben de banken aangevoerd om de lening niet aan AZ te verstrekken? (behalve de
borgstelling)

6. Wat gebeurd er als de kosten hoger uitvallen?(nietp
ongebruikelijk) Komt er dan nog een lening?

7.Zijn de reclame opbrengsten wel voor Zaanstad en niet voor AZ mbt de mast. Alleen het verhuur ervan krijg Zaanstad? Waarom is juist de reclame mast buiten de lening gehouden?

8. Wat gebeurd er met de huidige gebruikers? Is dat geheel duidelijk.

9. Als zekerheid voor de hypotheek gelden de sportvelden en accommodaties. Goed gebruik is dat de waarde daarvan groter moet zijn dan de lening. Vraag is dan wat zijn deze zekerheden waard, en zijn die door beëdigde makelaars getaxeerd?

10. De opbrengsten van de reclamemast zijn voor zaanstad. Wat is de hoogte daarvan, en komt dit bovenop de rente van 4%.

U bent hier