h

Groenadoptie: neem buurtbewoners serieus

16 mei 2014

Groenadoptie: neem buurtbewoners serieus

Roland van BraamIn verschillende wijken in Zaanstad is de communicatie door de gemeente over de Groenadoptie niet goed gegaan. Het viel veel bewoners koud op hun dak: slikken of stikken, bij niet-adopteren wordt hun groen platgemaaid. De SP vind dat je moet investeren in je bewoners, dat je mensen moet stimuleren en ondersteunen om initiatieven te nemen, zoals het adopteren van groen in de wijk. Niet afdwingen. Is het alleen maar een ordinaire bezuiniging, dan neem je de betrokkenheid van onze inwoners niet serieus.

Bijdrage van raadslid Roland van Braam op de raadsvergadereing van 15 mei 2014

Zo hebben we vorige week kunnen horen hoe de communicatie verliep tussen stichting Koogerpark en de gemeente. Stichting Koogerpark wilde groen adopteren maar daar hadden ze dan wel middelen voor nodig zoals gereedschap, afvoer van groen en advies van ervaren hoveniers. Toen bleef het maanden stil vanuit de gemeente...

Uiteindelijk na aandringen van de stichting Koogerpark kwam er een uitspraak van de gemeente.
Namelijk ze zouden zelf het onderhoud gaan doen aan het park.

Nu schijnt de wethouder wel weer in gesprek te zijn met de stichting Koogerpark, nadat vorige week ons agenda initiatief werd besproken. En met ons bedoel ik SP, CU, DZ, GL, ROSA en PVDA.

Ook in de Belgische straat in Zaandam ging de communicatie vanuit de gemeente naar de bewoners niet goed. Daar werden de perken tot verrassing van bewoners leeggehaald, zij waren op geen enkele wijze geïnformeerd.

In een wijk in Krommenie en Assendelft gebeurde hetzelfde.

En recentelijk nog heeft de Vereniging van eigenaren “van Raaltepark” te horen gekregen dat er geen ondersteuning meer wordt gegeven aan het onderhoud en behoud van de waardevolle en monumentale bomen in het park. Daar ook weer problemen met communicatie van gemeente naar de vereniging. Daar zijn door GroenLinks ook schriftelijke vragen over gesteld.

Ook de wijk Hofwijk ontving een bewonersbrief om groen in hun wijk te adopteren. Echter niet allen bewoners hadden de brief ontvangen en wist de buurtvereniging er ook niet van. Bewoners die de brief wel ontvingen van de gemeente voelde zich overvallen. Vooral het termijn om binnen een maand te reageren of je wel of niet wilt meewerken aan groenadoptie is met name bij de oudere inwoners van deze Wijk zeer slecht gevallen. Deze maakte zich grote zorgen wat er nu zou gebeuren met hun prachtige struiken en bomen in de wijk. Het was bij de bewoners niet duidelijk wat er met groenadoptie wordt bedoeld.

Op 31 januari 2014 hebben de leden van het milieuplatform een presentatie gehad van het nieuwe “Groen adoptie plan van de gemeente”

Helaas werd het niet ter advisering voorgelegd maar was het B&W al gepasseerd, terwijl het milieuplatform een advies orgaan voor de wethouder is.

Maar bij de presentatie heeft het platform er met klem op gewezen zorg te dragen voor een goede en tijdige informatie aan de bewoners. Zeker als de gemeente opteert op bewonersparticipatie.

De SP fractie krijgt de indruk dat er met het advies van het milieuplatform niks is gedaan. Dat is spijtig te noemen.

Er gaan ook zaken goed maar er is nu een patroon aan het ontstaan waar veel in de communicatie van de gemeente naar bewoners verkeerd gaat.

Daarom hebben de fracties SP, GL, CU, DZ, PvdA en Rosa vorige week een agenda initiatief ingediend. Met name het werken aan een betere communicatie van gemeente naar bewoners over groenadoptie was een speerpunt.

De beantwoording van de wethouder was kenmerkend net zoals ze cultuur behandeld zo gaat ze ook om met groenadoptie. De wethouder heeft geen toezegging gedaan om bewoners actief te betrekken. De wethouder maakte zich tijdens het agenda initiatief meer zorgen over een gat in de begroting, voor de SP-fractie is onduidelijk hoe dat zou kunnen ontstaan? Maar wethouder is het niet zo dat het doel niet bezuinigen moet zijn maar bewoners actief te betrekken bij groenadoptie?

Wethouder ga eerst beleid maken en dan samen met de wijkmanagers de communicatie regelen en daarna pas aan het werk gaan.

Zorg dat de rol van de wijkmanager i.p.v. regisseur meer ondersteunend wordt.Vorige week heeft de wethouder twee toezeggingen gedaan namelijk dat er ambtelijke toelichting komt over 2 verschillende adoptiemodellen naar de raad. En dat de communicatie ( o.a. brieven aan bewoners) zal worden verbeterd met meer achtergrondinformatie.

De SP vind dit te vrijblijvend en daarom is er samen met de partijen GL, DZ, CU, ROSA en PvdA een zogenaamde 'motie vreemd aan de orde' ingediend. Die luidt:

Overwegende dat:

- Het nieuwe beleid over groenadoptie gemeente breed uiteengezet moet worden via alle
kanalen die de gemeente tot haar beschikking heeft;
- Vooraf aan de brieven aan bewoners, de wijkmanager, de buurtvereniging en/of anderen die
de buurt vertegenwoordigen op de hoogte zijn van alle ins en outs over groenadoptie
(mogelijk kan de wijkmanager de plannen presenteren tijdens een wijkoverleg);
- Het in de brieven naar de bewoners duidelijk moet zijn dat zij binnen twee maanden
aanvankelijk alleen maar moeten aangeven of zij mee willen werken aan groenadoptie;
- Het ook duidelijk moet zijn in de brieven aan de bewoners bij wie zij kunnen zijn over
mogelijke ondersteuning tot groenadoptie.

Besluit:

Het College op te dragen om voorlopig te stoppen met het verzenden van de huidige brieven
naar bewoners totdat aan de punten bij de bovengenoemde overwegingen is voldaan.

Meer lezen?

U bent hier