h

Klantverlies en verloedering

20 mei 2014

Klantverlies en verloedering

Het is duidelijk een winkelcentrum dat in een neergaande fase verkeert. Het gedeelte van winkelcentrum Plaszoom dat nog niet vernieuwd is staat er niet goed voor. Reden: de nieuwe coalitie in Wormerland heeft besloten de vestiging van de multifunctionele accommodatie (mfa) in de ijskast te zetten. En daarmee staan ook de – veelal kleine zelfstandige – winkels in de ijskast.

Een ijskast is het. Maar dan wel een ijskast die al lang niet schoongemaakt is. Zo'n ijskast waarin verschillende beschimmelde restjes wachten op het moment dat ze weggedaan worden. Ondertussen vechten de nog goede etenswaren voor hun bestaan.

De mfa kan zó gebouwd worden. Met de bouw zou al op 15 april begonnen kunnen zijn. Immers, alle mfa- partijen (de Bieb voor de Zaanstreek, SCWO, het dorpstheater en exploitant Wormerwonen) hebben getekend voor hun verhuizing naar de nieuwe mfa. Met de bouw van de mfa zou ook het nu verloederde gedeelte van winkelcentrum Plaszoom worden meegenomen in de vernieuwing, zodat de loop er weer in zou komen en de winkeliers weer zouden gaan verdienen.

Inmiddels staat er in Plaszoom zo'n 1.200 vierkante meters winkelruimte leeg. Dat is meer dan de vierkante meters die nu zijn bezet. De winkeliers stappen naar de rechter om onderhoud af te dwingen, het nieuwe college geeft – volgens de krant - 'de hoogste prioriteit' aan winkelcentrum Plaszoom. Als het nieuwe college écht de hoogste prioriteit aan het winkelcentrum had gegeven, dan was op 15 april met de bouw gestart.

De nieuwe coalitie ontneemt Wormerland een levendig winkelcentrum en een nieuwe mfa. En daarmee ontneemt de nieuwe coalitie een aantal hardwerkende middenstanders de grond van hun bestaan.

U bent hier