h

Wat nu met Mfa Plaszoom Wormer

21 mei 2014

Wat nu met Mfa Plaszoom Wormer

Inleiding:
In Dagblad Zaanstreek van 10 mei 2014 klagen de winkeliers van winkelcentrum Plaszoom hun nood over het uitblijven van de noodzakelijke renovatie van het winkelcentrum en de komst van nieuwe huurders. Zij wijten dit aan het feit dat de coalitie van Wormerland de vestiging van de mfa (multifunctionele accommodatie) in Plaszoom in de ijskast gezet heeft.
De klandizie van de winkeliers in Plaszoom is flink teruggelopen en daarmee de omzet van de winkeliers.

Wormer, 21 mei 2014

Schriftelijke vragen aan het college van B&W van Wormerland op grond van art. 39 van het RvO van de gemeenteraad

Geacht college,

Graag ontvangen wij van u het antwoord op de volgende vragen:
- Wat is, volgens u, de oorzaak van het teruglopen van het aantal klanten van de winkels in het betreffende gedeelte van het winkelcentrum Plaszoom?
- De winkeliers in het winkelcentrum Plaszoom zeggen dat zij een sterk verlaagde omzet hebben vergeleken bij voorgaande jaren. Is dit volgens u juist?
- In de krant zegt u op de hoogte te zijn van de problemen van de winkeliers. Hebt u bij hen navraag gedaan naar de problemen? Of moet het gesprek met hen nog komen?
- In de krant zegt u de 'hoogste prioriteit' te geven aan Plaszoom. Wat bedoelt u met deze opmerking?
- Wat is de oplossingsrichting die u voorstaat om een grotere klandizie te genereren voor de winkeliers in Plaszoom, zodat zij met hun winkel voortkunnen en weer een betere omzet uit hun winkel kunnen halen?
- Kunt u aangeven binnen welke termijn u duidelijkheid kunt geven aan de winkeliers aangaande de verdere ontwikkelingen in winkelcentrum Plaszoom om bij hen de grote onrust weg te nemen die onder hen leeft? Het mogelijk weg trekken van ondernemers zou immers ook gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid in Wormerland.
- Kunt u ons meedelen wat u vindt van de leegstand van winkelpanden in de directe omgeving van winkelcentrum Plaszoom, zoals de voormalige winkel van D. de Wit en de voormalige Dekamarkt aan de Dorpsstraat?
- Bent u met ons van mening dat leegstand een slechte reclame is voor ondernemers die zich mogelijk willen vestigen in Wormerland?
- Is het voor u belangrijk om een levendig dorpscentrum met een goed aanbod aan winkels, horeca en culturele activiteiten te behouden en zoveel mogelijk uit te breiden?

Voor uw spoedig antwoord op onze vragen danken wij u bij voorbaat.

Namens de fractie van de SP,

Mart van der Kolk

U bent hier