h

Kunnen buurthuizen zonder steun overleven?

7 juni 2014

Kunnen buurthuizen zonder steun overleven?

Patrick ZoomermeijerNatuurlijk gaan we akkoord met de voortzetting van de huidige buurthuisactiviteiten tot 1 januari 2015, al was het misschien beter geweest de datum op te rekken naar 1 juli. We gaan dus ook akkoord met de hiervoor benodigde begrotingswijziging voor de nog niet gedekte kosten van € 300.000. Het valt te prijzen dat de buurthuizen in deze gemeente nog steeds de aandacht krijgen die zij verdienen. Er wordt serieus nagedacht over hun voortbestaan. Dat verdient een compliment.

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomerneijer op de raadsvergadering van donderdag 5 juni 2014 over het inderzoek naar de verzelfstandiging van de buurthuizen

Maar we hebben er weinig vertrouwen in dat het proces naar verzelfstandiging eind dit jaar goed afgerond zal zijn. Een eindrapportage is er dan ongetwijfeld wel, maar dat is iets anders dan de verzelfstandiging zelf in goede banen leiden.

Het onderzoek heeft zich niet verdiept in de financiële mogelijkheden van de buurthuizen, terwijl uit de ervaringen van de reeds zelfstandige buurthuizen al geruime tijd blijkt dat juist daar de zwakke plek zit. Ook het bestuur van wijkhuis 't BrandtWeer heeft dit aangegeven. De verzelfstandigde buurthuizen zijn jarenlang ondersteund door de wooncorporaties (zelfs nu nog krijgen zij kortingen op de huur) en nog steeds draaien zij met verlies. Helaas worden deze gegevens niet in deze rapportage betrokken. Komt het vervolgonderzoek wel met gezonde financiële plaatjes per te verzelfstandigen buurthuis?

De SP is dan ook ontevreden over het uitstellen van het ontwerpen van een financiële regeling voor de knelpunten van deze buurthuizen, waar zo dringend om is gevraagd in motie 4 van 23 januari dit jaar. Het water stijgt hen in 2015 naar de lippen en haast is echt geboden!

We zijn er natuurlijk niet op tegen dat het onderzoek nog een tijdje wordt voortgezet, maar we verwachten er geen grote resultaten van. Als er nu nog steeds geen regels zijn om de financiële knelpunten van de bestaande zelfstandige buurthuizen te verlichten, kunnen en zullen die er dan eind dit jaar wel zijn voor alle nieuw verzelfstandigde buurthuizen? Er is nog veel onduidelijk en veel overleg nodig. Intussen dringt de tijd.

Voor buurthuis De Zeskanter in de Westerwatering dringt de tijd zelfs nog meer. Daarom dienen wij samen met DZ, POV, ROSA, en GroenLinks een motie in om de sluiting van De Zeskanter enige maanden uit te stellen.

Waar het uiteindelijk om gaat is de vraag is of buurthuizen ooit financieel op eigen benen kunnen staan. Wat betreft de Pelikaan, de Vuister en de Bovenkruier, die al vanaf 2008 bezig zijn, is dat nog steeds niet het geval, want zij worden gesubsidieerd door de woningcorporaties Parteon en Rochdale. Als die hun huren flink gaan verhogen – en dat gaat gebeuren – wordt het tekort in hun exploitatie alleen maar groter. De Pelikaan bijvoorbeeld, zal dan mogelijk eind volgend jaar de deuren moeten sluiten.

Wij pleiten voor de absoluut noodzakelijke financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Hoe eerder een dergelijke regeling er komt hoe beter. Die zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de kosten van huisvesting en de energierekening, of over professioneel beheer. Voor deze conclusies is geen onderzoek meer nodig, wel voor de uitwerking van zo’n regeling. College, komt met een concreet voorstel voor het einde dit jaar alstublieft.

Verder zouden de mensen die willen gaan proberen een buurthuis te runnen voorlopig ondersteuning moeten krijgen vanuit het opbouwwerk in het wijkteam, een punt dat de linkse partijen SP, ROSA en GroenLinks ook maakten in hun startdocument tijdens de collegevorming.

Wat de situatie sinds deze week extra gecompliceerd heeft gemaakt is faillissement van welzijnsorganisatie Welsaen. Los van het verdwijnen van tientallen banen, van activiteiten, van ervaring, raakt het ook de buurthuizen waar we het vanavond over hebben. Wat zal er nu gebeuren met de panden van Welsaen: De Exter, A3 en De Lorzie? Welsaen was opgegaan in de WES? Wie heeft deze panden dan nu in eigendom? Welke opties zijn er, bijvoorbeeld qua bestemming? En hoe zit het met De Kolk? Welk effect heeft het faillissement van Welsaen op de ondersteuning van buurthuizen, op de exploitatie, de activiteiten? De gevolgen zijn moeilijk te overzien, en het was daarom dat de SP en andere partijen liever hadden gezien dat het bespreken van de buurthuizen hadden uitgesteld tot het einde van deze maand.

Meer lezen?

Kritische vragen: Genoeg onderzocht, ondersteun de buurthuizen

U bent hier