h

SP: Vragen over zorghotel

2 juni 2014

SP: Vragen over zorghotel

Inleiding:
Op 13 mei 2014 zonden wij u en de gemeenteraad een open brief met betrekking tot de vestiging van een Zorghotel. Wij stelden voor een en ander samen met de gemeente Zaanstad te realiseren in een reeds bestaand leegstaand gebouw, bijvoorbeeld het leegstaande gebouw van De Dam in Wormerveer. Wat ons betreft zouden ook anderen leegstaande gebouwen in de nabije omgeving in aanmerking kunnen komen, alhoewel De Dam volgens onze mening het meest voor de hand liggende gebouw voor een Zorghotel is.

Wormer, 29 mei 2014

Schriftelijke vragen aan het college van B&W van Wormerland op grond van art. 39 van het RvO van de gemeenteraad

Geacht college,

Graag ontvangen wij van u antwoord op de volgende vragen:
- Hebt u kennis genomen van onze brief van 13 mei 2014?
- Bent u, met ons, van mening dat, als dat mogelijk is, leegstaande gebouwen hergebruikt moeten worden?
- Bent u, met ons, van mening dat een Zorghotel dat alleen voor Wormerland gebouwd wordt, nogal overdreven is?
- Bent u, met ons, van mening dat het eenvoudiger is een Zorghotel te vestigen op een plek waar een mogelijk geschikt gebouw staat en direct in de omgeving nog meer zorgfuncties aanwezig zijn dan in bijvoorbeeld een vleugel van een nieuw hotel in het buitengebied?
- Bent u, met ons, van mening dat een Zorghotel gevestigd moet worden op een plek die vanwege het openbaar vervoer bereikbaar is voor bezoekers van patiƫnten?
- Bent u bereid spoedig in contact te treden met zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en het college en de gemeenteraad van Zaanstad over dit onderwerp? Zo ja, op welke termijn?

Voor uw spoedig antwoord op deze vragen danken wij u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP- fractie,

Mart van der Kolk

U bent hier