h

Zorghotel Wormerland haalbare kaart?

31 juli 2014

Zorghotel Wormerland haalbare kaart?

Het heeft het college van Wormerland nogal wat tijd gekost om te komen tot de antwoorden op de vragen die wij stelden over de vestiging van een zorghotel in de gemeente. Een zorghotel is een diepe wens van de coalitie, waaraan in de gemeenteraad al een aantal woorden verspild werden.

Maquette nieuwbouw Zaans Medisch Centrum (ZMC) inclusief 'zorghotel' (Fotobron: ZMC)

De SP is voorstander van een zorghotel, mits dit zorghotel er voor iedereen is en voor de gebruikers betaalbaar is. Een apart zorghotel in Wormerland lijkt ons echter een nagenoeg onmogelijke opgave.
Bij het ZMC, het ziekenhuis in Zaandam, zijn er al vergevorderde plannen voor de vestiging van een zorghotel, bij het Waterland Ziekenhuis in Purmerend ís al een zorghotel. De SP Wormerland stelde een samenwerkingsverband van Wormerland en Zaanstad voor en bedacht een mogelijke locatie: het gebouw van voormalig verpleeghuis De Dam in Wormerveer. Al met al zijn er al een heleboel passende mogelijkheden voor herstellende patiënten, die geen ziekenhuisverpleging meer nodig hebben maar nog wel verzorgd moeten worden, om in een geschikte omgeving te herstellen.

Uit de antwoorden die het college geeft op vragen van de SP- fractie blijkt dat het college het in principe eens is met de SP. Het college vindt dat en zorghotel gevestigd moet worden op een plek die met het openbaar vervoer bereikbaar is voor bezoekers van patiënten. En het college vindt dat een zorghotel gevestigd moet worden op een plek waar een mogelijk geschikt gebouw staat en direct in de omgeving meer zorgfuncties aanwezig zijn. Het college beaamt zelfs dat een geschikt gebouw met zorgfuncties in de omgeving een veel betere plek voor een zorghotel is dan een vleugel van een nieuw hotel in het buitengebied.

Het college wil nog een onderzoek doen of een zorghotel kansrijk is binnen de gemeente Wormerland en wil kijken welke locatie er binnen de gemeente geschikt voor zou kunnen zijn. Immers, de raadsleden binnen de coalitie, die het onzinnige zorghotelplan verzonnen, moeten te vriend gehouden worden.

Zie ook:

U bent hier