h

Emile Roemer over Gaza

5 augustus 2014

Emile Roemer over Gaza

De gruwelijke geweldsexplosie tegen Gaza schokt mensen overal ter wereld. Ook in ons land is de ontzetting groot.

Het enorme dodental, het grote aandeel burgerslachtoffers, onder wie veel kinderen, de absurde vernietiging van woonwijken, scholen, opvangcentra en nutsvoorzieningen zijn op geen enkele wijze te rechtvaardigen. Vandaag noemde ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon de beschieting van een VN-school in de Gazastrook 'een morele wandaad en een misdaad.'

Meer dan 1650 Palestijnse doden, bijna 9000 gewonden, 137 vernielde scholen, 13 kapotgemaakte ziekenhuizen, bijna 100 deels of volledig vernielde moskeeën en kerken en een hele bevolking die met angst en beven wacht op hoeveel ellende er nog meer aangericht gaat worden – het is nauwelijks te beseffen en totaal niet te verdragen, laat staan te begrijpen.

Ik ben van mening dat de regering meer druk moet zetten op de regering van Israël. Vandaar dat onze fracties in Tweede en Eerste Kamer minister Timmermans hebben laten weten dat wij vinden dat hij de ambassadeur van Israël bij zich zou moeten ontbieden om officieel protest aan te tekenen tegen het bloedbad dat door Israël wordt aangericht in Gaza. Ik denk dat een dergelijke ontbieding een helder signaal aan de Israëlische regering zal zijn en duidelijk maakt dat indien deze ontoelaatbare geweldsexplosie niet stopt, er onvermijdelijk gevolgen zullen zijn voor de relaties tussen Nederland en Israël.

Nederland heeft doorgaans goede relaties met Israël. Daar is niets mis mee. Maar vriendschappelijke relaties houden ook in dat de waarheid gezegd moet kunnen worden. Die waarheid is nu dat Israël ontoelaatbare wandaden begaat, het Palestijnse volk eens temeer in zijn bestaan bedreigt en de kans op een duurzame vrede in het Midden-Oosten ruïneert.

Natuurlijk zijn ook de raketbeschietingen vanuit Gaza in strijd met internationaal recht, terecht worden deze keer op keer veroordeeld. Maar het is nu eerst en vooral zaak om de volstrekt disproportionele aard en omvang van het geweld dat het Israëlische leger loslaat op de al zo gekwelde bevolking van Gaza in de meest sterke bewoordingen te veroordelen, door de internationale gemeenschap – vele landen hebben dat al gedaan – en dus ook door Nederland.

Emile Roemer

U bent hier