h

SP: Zaanbrug op huidige locatie

8 augustus 2014

SP: Zaanbrug op huidige locatie

PERSBERICHT - De nieuwe Zaanbrug moet op de bestaande plek gebouwd worden, dat vinden de SP- afdelingen Wormerland en Zaanstreek en de fractie van de SP in Provinciale Staten van Noord- Holland. Daarom staan zij op 16 augustus van 10.00 uur tot 14.00 uur op de Zaanbrug, de oeververbinding tussen Wormer en Wormerveer, om hun mening aan voorbijgangers kenbaar te maken.

Na de vernieuwing van de Zaanbrug, die overigens opnieuw een ophaalbrug zal worden, kunnen er grotere schepen doorheen varen. De doorvaart voor de schepen wordt 4,5 meter breder gemaakt dan de doorvaart van nu en het brugdek zal een beetje naar de Wormerveerse kant verplaatst worden om met een schip gemakkelijker de Zaanbocht te kunnen nemen.

Natuurlijk levert het afsluiten van de Zaanbrug in de vernieuwingsfase verkeersproblemen op. Dat zijn gelukkig geen onoverkomelijke problemen. Want naast de Zaanbrug komt er een tijdelijke brug voor langzaam verkeer en nood- en hulpdiensten. Dat is fijn voor de fietsers en voetgangers die naar station Wormerveer moeten en een goede oplossing voor ziekenauto’s en de brandweer. Voor het autoverkeer wordt het iets moeilijker als de Zaanbrug ‘eruit’ is. Maar er worden goede verkeersmaatregelen genomen.

De SP-afdelingen in Wormerland en Zaanstad én de SP-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland kiezen voor de Zaanbrug op de huidige locatie. Dit vanwege het mooie aanzicht van de brug en de historisch plek waar deze is gelegen. Maar ook omdat de kosten beter beheersbaar zijn dan bij de andere varianten.

U bent hier