h

ZVH: gemeente moet regie zorgtehuizen pakken

17 augustus 2014

ZVH: gemeente moet regie zorgtehuizen pakken

Evert HartogNaar aanleiding van berichten in de media over de dreigende sluiting van Zorgtehuis de Amandelbloesem in Wormerveer, ging de Zaanse SP het gesprek aan. Namens de SP gingen Anna de Groot en ik op woensdagmorgen 13 augustus naar het kantoor van ZVH. Daar spraken we met Frank van Dooren en Yvonne de Groot van de Zaanse woningcorporatie.

Door Evert Hartog, raadslid

ZVH is eigenaar van het zorgtehuis Amandelbloesem te Wormerveer. De zorg wordt aangeboden door Evean, dat het gebouw ook huurt. Door de Haagse bezuinigingen dreigt de sluiting van het verzorgingstehuis. Vanaf volgend jaar komen alleen mensen in de zwaarste categorie in aanmerking voor opname in een verzorgingstehuis, waardoor het aantal kamers in verzorgingstehuizen omlaag moet. Bewoners en met name omwonenden hebben de alarmbellen laten rinkelen, want zij willen het zorgtehuis behouden.

ZVH erkent het belang van het behouden van de functie van het zorgtehuis. Het is een knooppunt voor contacten en activiteiten in de buurt en het zorgcentrum is onmisbaar voor de aanleunwoningen. Het is ook zeer onwenselijk om de huidige bewoners verplicht te laten verhuizen naar tehuizen in de regio. Mensen zijn verknocht aan hun omgeving.

Frank van Dooren ziet ook wel mogelijkheden om het tehuis open te houden. De geldstroom uit de WMO is groot genoeg om een rendabel plan te kunnen maken. ZVH heeft voor een Amandelbloesem nieuwe stijl contact gelegd met zorgaanbieder de Zorgcirkel.

De Zorgcirkel heeft al eerder ingegrepen in haar verzorgingstehuizen waardoor sluiting kon worden voorkomen. Er is een investeringsplan gemaakt waaruit blijkt dat het tehuis rendabel kan worden geëxploiteerd met minder bewoners. Het heikele punt is hoe de kosten voor de recreatieve ruimtes moeten worden gefinancierd.

Dat lukt alleen als er langlopende contracten kunnen worden afgesloten. Er zijn daarvoor, behalve met De Zorgcirkel, gesprekken gaande met Odion, een zorgaanbieder voor mensen met beperkingen. Ook met de andere Zaanse wooncorporatie Parteon is ZVH in gesprek omdat de meeste woningen in de buurt eigendom zijn van Parteon en Parteon ook belang heeft bij een gezonde buurt met voldoende voorzieningen. Door de huidige onzekerheid durft echter niemand zijn vingers te branden aan langlopende verplichtingen.

De gemeente Zaanstad zou hier een rol in moeten spelen om als aanjagende regisseur op te treden en zekerheid te bieden. Momenteel durft de Gemeente nog geen zekerheid te geven en stelt men zich nog te terughoudend op. In de komende maanden moet die zekerheid er komen.

Voor 1 januari 2015 moet de gemeente het plan voor de WMO klaar hebben en een keuze maken welke zorgaanbieders de zorg gaan doen en hoe groot de geldstroom is die daarvoor beschikbaar is. Dan kan ook het investeringsplan verder worden ingevuld zodat er duidelijkheid komt over de mogelijkheden voor financiering voor het zorgtehuis Amandelbloesem nieuwe stijl. Omwonenden hebben inmiddels de stichting Amandelbloesem Nieuwe Stijl (SAB) opgericht. 

U bent hier