h

En de Zaanbrug komt toch écht op z'n eigen plekkie

24 september 2014

En de Zaanbrug komt toch écht op z'n eigen plekkie


Op dinsdag 30 september vergadert de gemeenteraad van Wormerland alwéér over de Zaanbrug. Op 9 september kwamen de raadsleden van de coalitie er niet met elkaar uit. Een gezamenlijk ingediende motie voor nóg een onderzoek naar de locatie van de nieuwe Zaanbrug moest de coalitie redden.

Het onderzoek werd gedaan. Er werd gecheckt en gedubbelcheckt. En inderdaad! Het college komt wederom tot de conclusie dat de Zaanbrug toch écht op z'n eigen plekkie moet. Er zijn geen gewijzigde omstandigheden die een Zaanbrug op de locatie Lassiestraat rechtvaardigen en er zijn goede oplossingen om tijdens de bouw het verkeer in goede banen te leiden.
De SP is het helemaal eens met de conclusies van het college. Dit hadden wij ook al onderzocht, overwogen en bekendgemaakt.
De coalitie staat volledig in z'n hemd. Zal dit leiden tot een breuk? Waarschijnlijk (nog) niet, maar er komen nog meer onderwerpen aan waarin de coalitiepartners in beginsel ernstig van mening verschillen.
Wij hopen dat er na de komende raadsavond eindelijk weer eens gelegenheid is om andere onderwerpen aan de orde te stellen. Zoals het initiatiefvoorstel van de SP dat al maanden op de plank ligt.

SP Wormerland

U bent hier