h

Fraudebestrijding met camera's en oude auto's

30 september 2014

Fraudebestrijding met camera's en oude auto's

Inleiding:
In Dagblad Zaanstreek van 18 september 2014 lazen wij het artikel ' Zaanstad wil fraudeurs opsporen met camera's in tweedehands auto'. Zaanstad schaft daartoe een tweedehands auto aan waarin camera's worden geplaatst. Op deze wijze wil de gemeente Zaanstad bijstandsgerechtigden observeren en mogelijk op bijstandsfraude betrappen. Voor zover wij weten heeft de gemeente Wormerland het opsporen van bijstandsfraude uitbesteed aan de gemeente Zaanstad.

Wormer, 18 september 2014

Schriftelijke vragen aan het college van B&W van Wormerland op grond van art. 39 van het RvO van de gemeenteraad

Geacht college,

Graag ontvangen wij van u het antwoord op de volgende vraag:

Wordt de tweedehands auto waarvan in het artikel sprake is ook ingezet in de gemeente Wormerland?
Wat is uw mening hierover daar waar het gaat over zaken als privacy en vertrouwelijkheid?
Wat zijn de instrumenten die tot dusver werden ingezet om de Wormerlandse WWB- cliënten te controleren?
Zal - naar uw mening - de inzet van de tweedehands auto met camera's de vertrouwensrelatie tussen de bijstandsconsulenten en hun cliënten beïnvloeden? Vindt u dit een gunstige of een ongunstige ontwikkeling?

Uw spoedige beantwoording zien wij met belangstelling tegemoet. Voor uw medewerking danken wij u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP- fractie,

Mart van der Kolk

U bent hier