h

Geen dorpscentrum voor Wormerland

9 september 2014

Geen dorpscentrum voor Wormerland

Op 8 september 2014 besloot de gemeenteraad in meerderheid over de toekomst van het dorpscentrum. Resultaat: een beperkte renovatie van Plaszoom, SCWO en het Dienstencentrum komen in de leegstaande oude supermarkt van de Vomar, er komt wellicht een heel kleine bibliotheek in Plaszoom en voor de gemeentewinkel en het dorpstheater is geen plaats meer. Dit alles is het innovatieve beleid van de coalitie, die - naar eigen zeggen - burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft.

Het werd een raadsavond waarin de gemeenteraad in meerderheid het eigen Reglement van Orde schaamteloos ter zijde stelde. Het werd een raadsavond waarin meerdere verschillende 'waarheden' werden gedebiteerd. Het werd een raadsavond waarop een wethouder het nog slechts één keer uitlegde. Het werd een raadsavond waarop de diverse politieke partijen schaamteloos rollebollend over straat gingen. Het werd een raadsavond waarop de toehoorders op de publieke tribune het spoor volledig bijster raakten.

En het werd een raadsavond waarop de benoeming van tegenstellingen veel belangrijker geacht werd dan het zoeken naar verbindingen. Kortom, het werd een raadsavond die precies werd zoals die niet had moeten zijn. Aan de belangen van de inwoners van Wormerland werd geen aandacht geschonken.

Het zwartboek, dat de SP - na goed onderzoek - maakte, naar aanleiding van de grote problemen van de kleine zelfstandige winkeliers in Plaszoom, werd door de coalitiepartijen misbruikt als zou de SP er voorstander van zijn dat er een uitgekleed dorpscentrum komt dat na een lichte cosmetische ingreep zieltogend ten onder gaat. In tegenstelling tot de coalitiepartijen en het college is de SP het echte gesprek aangegaan met Wormerlanders en winkeliers.

De SP is van mening dat een beperkte renovatie (zeg maar: een verfje en een behangetje) van Plaszoom geen oplossing is. Alleen SCWO en het Dienstencentrum zullen er waarschijnlijk niet voor zorgen dat de kleine zelfstandige winkeliers in Plaszoom een geweldige omzet zullen draaien. Is dit het einde van het dorpscentrum van Wormer?

Wij zijn benieuwd waarvoor wij in de (nabije) toekomst actie zullen moeten gaan voeren. Voor de welzijnsstichting? Voor de bibliotheek? Voor het dorpstheater? We gaan het zien!

U bent hier