h

SP over subsidieregeling amateurkunst en culturele activiteiten

28 september 2014

SP over subsidieregeling amateurkunst en culturele activiteiten

Nora SwagermanVorige week heeft de SP drie punten naar voren gebracht, en wel de vierjaren cyclus, jeugd & ouderen en een voorschot op de beloofde € 300.000,- extra voor cultuur. Om met het laatste te beginnen: het is duidelijk datde wethouder geen beloftes wil doen, wel jammer want het voelt net zoals vroeger. Ik wilde graag een fiets voor mijn verjaardag, maar mijn moeder zei dan 'wacht maar tot je jarig bent, dan weet je of je hem gekregen hebt'. Nu moeten wij wachten tot de begrotingsbesprekingen om te weten of wij wat gekregen hebben. Maar goed het zij zo!

Bijdrage van raadslid Nora Swagerman in het Zaans Beraad van 25 september 2014

Over jeugd & uuderen betoogden wij al bij eerdere besprekingen dat voor ons cultuur iets is wat je samen maakt en wat je samen bindt. Letterlijk heb ik toen gezegd: "Of je nu Groen, Geel of Oranje bent, Of je nu Jong of Oud bent, Cultuur is ons bindmiddel!"

U begrijpt dat wij het ten zeerste betreuren dat in deze subsidieregeling de hoogste waardering gaat naar een organisatie die een jeugdafdeling heeft of activiteiten ontwikkelt die zich op de jeugd richten. Dat is net niet wat wij bedoelden.

Als er al kwaliteitswegingen in de subsidie regeling op genomen zouden moeten worden, zou wat ons betreft de hoogste waardering 5 punten moeten zijn voor die organisatie die zich middels kunst en cultuur richt op het samen binden van jong en oud. Weet u trouwens dat maar 30% van de Zaanse inwoners jonger is dan 25 jaar! Kortom een subsidiecriterium dat zich alleen op de betrokkenheid van de jeugd richt, wijzen wij af.

Dan het vierjarenplan: Op zich is het goed om duidelijkheid aan de organisaties en verenigingen te bieden en uiteraard geeft een vierjaren cyclus besparing op het ambtelijk apparaat. Maar….. het subsidie plafond is terug gebracht en organisaties worden nu geprikkeld om voor hun extra activiteiten subsidies aan te vragen. En daar zit een probleem, die regeling voor de activiteiten subsidies zit een beetje krom in elkaar,

Bijvoorbeeld: men wil op 4 april een activiteit organiseren. In het voorgestelde traject krijgt men dan in de eerste week van maart een besluit te horen. Iedereen weet, dat het organiseren van activiteiten tijd kost en als je iets organiseert wil je wel weten of je over een budget kunt beschikken.

Moet je dan alvast alles gaan regelen, met het risico dat er geen geld komt en alles afgeblazen moet worden of moet je kiezen om in drie weken tijd een activiteit uit de grond te stampen. Wil je geen hartpatiënt worden moet je zeker niet voor dat laatste kiezen.

Dus ook hier wethouder zou ik u willen verzoeken nog eens kritisch naar deze regeling te kijken.

En dan nog een nabrander; het is toch een beetje vreemd dat ons nu een zienswijze gevraagd wordt, terwijl er straks in de raad nog twee moties op dit onderwerp behandeld gaan worden.

U bent hier