h

Transformatie BaanStede moet werknemers zekerheid bieden

24 oktober 2014

Transformatie BaanStede moet werknemers zekerheid bieden

Patrick ZoomermeijerHelaas heeft de SP gelijk gekregen: de detachering door een privaat bedrijf, in dit geval Agens, is mislukt. De oorspronkelijke plannen voor de transformatie van BaanStede, waar Agens grotendeels vorm aan moest geven, zijn mislukt en hebben voor veel onrust onder de werknemers gezorgd. Het drukt ons als gemeente met de neus op de feiten, namelijk dat de markt niet alles op kan lossen en dat we niet mogen gokken met de levens van mensen bij BaanStede.

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in de raadsvergadering van 23 oktober 2014 over de voortgang de sociale werkvoorziening BaanStede

at de transformatie even ‘on hold’ is gezet de afgelopen tijd, dat er tijd is genomen de andere opties te overwegen, is dan ook een logische stap. Dit is ook precies waar de SP in haar onderhandelingen over collegedeelname, in de hoop een links en sociaal college te vormen, op aandrong. Toen kennelijk een breekpunt voor rechtse partijen, maar nu door de realiteit onvermijdelijk geworden. Onder druk wordt alles vloeibaar, beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Blij verrast waren we twee weken terug met de uitspraak van de PvdA dat de werknemers inderdaad zekerheid op een werkplek moet worden geboden, iets waar de SP altijd voor heeft gevochten samen met de mensen van BaanStede. Ook gaven veel partijen aan dat het onrealistisch is om te verwachten dat de sociale werkvoorziening ooit de gemeente per saldo niets meer kost. En we kregen zelfs een onverholen compliment van D66, dat erkende dat de SP achteraf gezien gelijk had, en ‘inbesteding de weg vooruit is’. We hopen dan ook dat de gemeente Zaanstad dat waar gaat maken.

Vanavond beslissen we over het voorstel om de nieuwe directeur van BaanStede ons meer inzicht te laten verschaffen in de begroting van BaanStede. Daar zijn we uiteraard voor. En om de directeur opdracht te geven de detacheringen op te laten pakken als BaanStede.

Dat BaanStede deze detacheringen nu zelf gaat doen, is na onze kritiek en het debacle van Agens, een goede zaak. Dit heeft ook steun onder de werknemers van BaanStede. Die snakken naar rust en de vertrouwdheid van de organisatie van BaanStede. Dus dat zal de SP dan ook steunen.

Ook al moeten we natuurlijk wel opmerken dat wij als SP blijven vinden dat detachering niet voor elke afdeling of werknemer van BaanStede zal lukken, en niet alleen niet voor diegenen die beschut werken. We denken immers dat het onrealistisch is, ook al zouden we dat wel willen, dat iedereen bij een reguliere werkgever terecht kan.

Maar omdat detachering door BaanStede, met alle begeleiding en ervaring die zij kunnen bieden, beter is dan via een private partij, kunnen wij er nu mee in stemmen.

Wel pleiten we voor een aanvulling op die opdracht. Dat doen we in motie 74a, die we samen met ROSA en GroenLinks indienen. Nu staat er in het raadsvoorstel alleen dat de detachering zo snel mogelijk moet worden opgepakt om het exploitatietekort terug te dringen. Voor ons, en wij denken de hele raad met ons, staan de mensen bij BaanStede voorop. Daarom vragen wij in de motie om ook te streven naar zoveel mogelijk zekerheid voor de werknemers. Zie het als een soort ‘mission statement’: het doet recht aan het door de hele raad gevoelde idee dat we verantwoordelijk zijn voor het lot van de mensen van BaanStede. De wethouder staat er niet negatief tegenover, zo gaf hij eerder toe, dus laten we dit gewoon doen!

Update

Het amendement werd uiteindelijk aangenomen en hopelijk zal dat de uitvoering daarvan bijdragen aan de rust voor de werknemers van BaanStede.

U bent hier