h

Wormerland en het participatiebudget

14 oktober 2014

Wormerland en het participatiebudget

Inleiding:
Op 6 oktober 2014 kwam ons via nu.nl onder ogen dat de gemeente Wormerland per 2015 maar liefst 15% moet inleveren op het Wsw- budget. Dit is het gevolg van het geactualiseerde participatiebudget 2015 van staatssecretaris Klijnsma.

Schriftelijke vragen aan het college van B&W van Wormerland op grond van art. 39 van het RvO van de gemeenteraad

Wormer, 7 oktober 2014

Geacht college,

Graag ontvangen wij uw antwoord op de volgende vragen:
Is het juist dat Wormerland 15% wordt gekort op het Wsw- budget?
Wat zijn de gevolgen hiervan voor de Wormerlandse mensen die in de Wsw zitten?
Hoeveel mensen kan Wormerland in 2015 in de sociale werkvoorziening plaatsen? Zijn dat minder mensen dan in 2014?
Hoe lang was de wachtlijst van Wormerlandse mensen die in januari 2014 wachtten op een baan bij Baanstede of Pantar? Hoe lang is de wachtlijst op dit moment?
Wat gaat het college ondernemen om ervoor te zorgen dat Wormerland, net als Oostzaan (+ 13,7%) en Landsmeer (+16,7%), weer in het rijtje van gemeenten komt waar het Wsw- budget omhoog gaat?
Voor uw spoedige antwoorden op onze vragen danken wij u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP- fractie

Mart van der Kolk

U bent hier