h

Is 24 uur per dag straatverlichting aan nodig in Wormer?

19 november 2014

Is 24 uur per dag straatverlichting aan nodig in Wormer?

Al vele dagen achtereen is de straatverlichting in Wormer 24 uur per dag aan. Het betreft het gebied aan de Dorpsstraat vanaf de Rabobank tot aan de Mariastraat en de woonwijk hierachter (van Plaszoom tot aan de Westertil). De SP stelde hierover vragen aan het college van Wormerland.

Vanaf donderdag 6 november 2014 zijn de straten in het genoemde gebied ook overdag door lantaarnpalen verlicht. Dit duurde tot tenminste vandaag, maandag 17 november. Alleen op 11 november is de openbare verlichting, zoals het hoort, overdag uit geweest. De gemeente stimuleert de inwoners zuinig te zijn met energie. De SP vindt dat het overdag laten branden van straatverlichting geen goed voorbeeld is voor de energiebesparende burger.

De SP- fractie stelde de volgende vragen aan het college:

Bent u ervan op de hoogte dat de straatverlichting op de genoemde plaats gedurende vele dagen 24 uur per dag aan is geweest?

Is het u bekend wat de oorzaak van deze energieverslindende gebeurtenis is?

Vindt u het een goed voorbeeld - ervan uitgaande dat u de inwoners stimuleert om zuinig met energie om te gaan - dat de straatverlichting overdag aan is?

Kunt u ons meedelen wat de extra kosten voor de overdag brandende straatverlichting gedurende de genoemde periode zijn?

Kunt u ons meedelen wie de kosten van deze energieverslindende gebeurtenis gaat betalen?

Kunt u ons meedelen wanneer de straatverlichting weer aan is op de normale uren (dus niet meer overdag)?

Natuurlijk hoopt de fractie te bereiken dat voorkomen wordt dat de straatverlichting in de nabije toekomst overdag aan is. In het verleden is het vaak voorgekomen dat de lantaarnpalen overdag licht gaven, door defecten of door controles door de reparateur.

U bent hier