h

SP in begroting over sociale woningbouw

9 november 2014

SP in begroting over sociale woningbouw

Evert HartogHet college constateert een toenemend tekort van woningen van 3% naar 5 % , terwijl 1,5 % acceptabel is. Graag zien wij dit vertaald in aantal jaren op de wachtlijst. Dit college heeft hevig de trom geroerd over wonen. De SP keek daarom reikhalzend naar de begroting uit. We zijn teleurgesteld.

Bijdrage in het begrotingsdebat van 6 november 2014 door raadslid Evert Hartog

Dit college investeert 500.000 extra voor de zelfbouw van woningen. Het overige beleid is staand beleid. 40 extra woningen in het kader van het project zelfdoen in 2015 is een druppel op een gloeiende plaat. Het knelpunt wordt er niet mee opgelost, zelfbouwers zijn een heel andere doelgroep dan de mensen die op de wachtlijsten staan van doorstroming is nauwelijks sprake.

Met hetzelfde geld kun je veel meer sociale huurwoningen bouwen, en het tekort daadwerkelijk terugdringen. De ambitie om 600 nieuwe woningen per jaar te produceren is de helft van wat we de afgelopen jaren gewend zijn geweest. Dat moet beter. Wij twijfelen eraan of tijdelijke huurcontracten en felxibel huren oplossingen zijn, het zijn hooguit lapmiddelen.

Ondertussen liggen het bannehofterrein, de overtuinen en anderen terreinen braak. De SP stelt voor geld te reserveren om de sociale woningbouw aan te jagen. We hebben het geld voor de cadautjes in deze begroting bij elkaar opgeteld:

1.000.000 fietsenstalling
400.000 sail
500.000 zelfbouw
een paar ton voor 2 electrische boten
316.000 ZaanIJ

Wij komen zo op een bedrag van ruim 2,2 mln eur. De SP stelt voor dit bedrag te gebruiken voor de stimulering van de bouw van (sociale huur)woningen. De grondexploitatie is nu moeilijk sluitend te krijgen. Met dit bedrag kan een grex sluitend worden gemaakt. Onze voorwaarde is dat er minimaal 40 % sociale huurwoningen in dat plan wordt gerealiseerd.

Zo kunnen we de plannen uitvoeren waarvoor een niet geheel sluitende grondexploitatie nu een belemmering is.

Daarnaast hebben corporaties een zetje nodig om te gaan investeren. Het plan van de landelijke VVD en PvdA om op nieuwe sociale huurwoningen geen verhuurdersheffing toe te passen zal een stimulans zijn voor de bouw van sociale huurwoningen. De SP steunt dat plan, hoewel wij liever hadden gezien dat de gehele verhuurdersheffing voor nieuwbouw wordt gebruikt, zoals eerder al door voormalig SP tweede kamerlid Paulus Jansen is voorgesteld.

Dit zetje in de rug, kan samen met de ruim twee miljoen in Zaanstad, de bouw stimuleren zodat er werkelijk aan een van de grootste knelpunten in onze stad kan worden gewerkt. De bouw van meer woningen levert tevens een bijdrage aan het terugdringen van de werkeloosheid, het mes snijdt dus aan twee kanten.

U bent hier