h

'Is de gemeente een fietsendief?'

13 december 2014

'Is de gemeente een fietsendief?'

Roland van BraamDe SP wil het nu wel eens weten: is de gemeente een fietsendief? De aanleiding was een artikel in de Volkskrant van 10 december waarin gesteld werd dat het weghalen van fietsen door gemeenten vaak neerkomt op diefstal. SP-raadslid Roland van Braam stelde hierover schriftelijke vragen aan het college.

In Zaanstad worden opvallend veel fietsen verwijderd, en de SP vraagt zich af of dat wel volgens de regels gebeurt. Die zijn namelijk landelijk vastgelegd. En de APV (Algemene Politie Verordening) kan daar niet zomaar tegenin gaan.

Een overtreder moet een redelijke termijn krijgen om zijn foutgeparkeerde fiets alsnog juist neer te zetten, dus eerst een label eraan hangen en niet meteen weghalen. Direct verwijderen mag alleen bij direct gevaar of hinder.

Van Braam wil ook weten hoeveel fout geparkeerde fietsen de gemeente Zaanstad het afgelopen jaar heeft laten verwijderen en hoeveel het kost om al die fietsen te laten weghalen en opslaan.

Vragen over verwijderen fietsen in Zaanstad

Uit de Volkskrant van 10 december 2014 heeft onze fractie vernomen dat het weghalen van fietsen door gemeenten neerkomt op diefstal. Ook in Zaanstad worden opvallend veel fietsen verwijderd, zo blijkt uit het artikel.

Vragen van de fractie van de Socialistische Partij (SP)
Geacht college, in kader van Artikel 51 ontvangen wij graag van u antwoord op de
volgende vragen:

  • Gemeenten bepalen zelf in hun algemene plaatselijke verordening (APV) de regels omtrent het fietsparkeren. Maar volgens verkeerskundige Theo Zeegers van de Fietsersbond mag dit niet. In het eerder genoemde krantenartikel zegt hij: “De APV kan per plaats verschillen, maar de regels die gelden voor verwijdering van fietsen zijn landelijk vastgelegd.“ Ook moet de overtreder moet een redelijke termijn krijgen om zijn foutgeparkeerde fiets alsnog juist neer te zetten: direct verwijderen mag alleen bij direct gevaar of hinder. Graag horen we de reactie van het college op bovenstaande opmerkingen.
  • Hoeveel fout geparkeerde fietsen heeft de gemeente Zaanstad het afgelopen jaar verwijderd en hoeveel kost de gemeente het weghalen en opslaan per fiets?

Meer lezen?

U bent hier