h

Waar is historisch besef Jacob Visterrein?

9 december 2014

Waar is historisch besef Jacob Visterrein?

Roland van BraamDe SP-fractie geeft een negatief advies voor het bouwen van tien woningen aan de Kalverringdijk te Zaandam. De SP is van mening na verschillende belanghebbende stichtingen gehoord te hebben in de raad dat dit een slecht plan is. Wij betreuren dat het plan "Zaan en Dijk" geen kans krijgt omdat het economisch niet haalbaar zou zijn. Terwijl stichting "De oude wolf" zegt dat het plan wel economisch haalbaar is. Er zou zelfs al een ontwikkelaar zijn die interesse heeft en ermee aan de slag wil gaan!

Bijdrage van raadslid Roland van Braam tijdens het Zaans Beraad van 4 december 2014

In LAgroup rapport staat dat de woningen voegen in hun aard niets toe aan de beeldkwaliteit van de Zaanse Schans. Het zal het beeldkwaliteit van het noordelijk deel van de molengang negatief beïnvloeden. Hiermee gaat het plan in tegen de richtlijnen zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Zaanse Schans.

De SP steunt het plan van "Zaan en Dijk" en vind het jammer dat de speculant van Rito kiest voor grotere winst i.p.v. mee te werken en te denken aan historische bouw (bijvoorbeeld een historische scheepstimmerwerf) op het terrein. Of zoals Zaan en Dijk wil met minder woningen, maar een mooie aansluiting op de Zaanse Schans.

Uiteindelijk wil de grondspeculant zijn industriegrond verzilveren door het geschikt te maken voor woningbouw. In 1981 door Rito voor 181.000 euro gekocht en nu als het plan door gaat, miljoenen winst voor de speculant.

Advocaat Rito dreigde zelfs naar de raad om er anders weer industrie te vestigen. Toegeven aan de chantage van speculant Rito Holding is de slechtste keuze. De eigenaar Tom de Boer staat op plek 269 van de Quote 500. Het zou de beste man sieren om i.p.v. Persoonlijk geld gewin de optie van Zaan en Dijk serieus te nemen.

Daarom zou het college moeten adviseren om voor het lange-termijnscenario te kiezen zodat de ontwikkeling tijdelijk bevroren wordt tot de gewenste invulling haalbaar blijkt. De SP vind dat er genoeg draagvlak moet zijn bij de erfgoedinstellingen. En die is er nu absoluut niet!

De verschillende stichtingen zeggen ook dat woningbouwplannen niks toevoegen of bijdrage aan de Zaanseschans. En dit zou juist het uitgangspunt moeten zijn waarom we hier zitten! Voegt dit iets toe aan de Zaanseschans? Niet dus! Dit wordt ook onderschreven in het rapport van LAgroup.

Dat dit één van de weinige plekken op/bij de Schans is die gebruikt kan worden voor de benodigde spreiding. De Zaanse Schans voorziet namelijk een groei voorziet van 1,4 naar 2 miljoen bezoekers in 2020. En de Schans lijdt nu al onder de toename van toeristen. Daarom moeten we zorgvuldig om gaan met dit gebied en goed de adviezen volgen van de verschillende erfgoedinstellingen om het gebied rondom de Zaanse Schans goed in te richten. Ook wordt dit onderschreven in het rapport van LAgroup dat de mogelijkheid verloren gaat om in de toekomst functies te realiseren met een toegevoegde waarde voor de Schans.

Update

Uiteindelijk liet de meerderheid van de raad zich intimideren door de grote worden over dreigende industrie op het Jacob Vissterrein.

U bent hier